F5 technický seminář | Multicloud a WAAP | 22.11.2022

Rádi bychom vás pozvali na F5 technický seminář, který se uskuteční v Praze,  22.11.2022 na téma WAAP a hybridní cloud a multicloud z pohledu provozování aplikací

Rozdílnost cloudových prostředí přináší komplexitu. Představíme, jak pomocí jednoho řešení F5 Distributed Cloud zajistíte publikaci, zabezpečení a monitoring aplikací a dále propojení jejích komponent, nehledě na to, v jakém prostředí či cloudu jsou. Centralizované z jednoho webového SaaS portálu a lehce integrovatelné s nativními DevOps nástroji.
 
Agenda: 
  • Představení platformy F5 Distributed Cloud Services.
  • Onboarding různých prostředí (onprem, cloud), jejich propojení a distribuce aplikací mezi prostředími.
  • Nastavení WAF, zabezpečení API, DDoS a Antibot ochrany. 
  • Unifikovaný management a monitoring z jedné webové konzole. 
  • Technický seminář je určen pro síťové, security, cloudové a DevOps specialisty a pro jednotlivé body budou pro účastníky připravené praktické technické laby. 
 
Seminář povedou specialisti ze společnosti F5 (Jiří Doubek, Martin Oravec) a ALEF (Milan Šimčík).
 
Místo: Praha - bude upřesněno dodatečně potvrzovacím emailem

22.11.2022, Praha

PŘIHLÁSIT SE