Optimalizované řízení dat s NetApp Snap Manager pro Oracle

Společnosti potřebují jednoduchá řešení poskytující nepřetržitou dostupnost a bezpečnost cenných dat uložených v Oracle.

Aplikace pracující v Oracle databázích velmi značně napomáhají podnikání, a proto musejí být pořád k dispozici. I přes stále vyšší nárůst informačních zdrojů narůstají také ohlasy po databázových aplikacích. Společnosti potřebují jednoduchá řešení poskytující nepřetržitou dostupnost a bezpečí cenných dat uložených v Oracle.

Snapshoty a klony Oracle databáze hrají klíčovou roli při rozvoji a testování, při získávání dat a zajištění kvality. To znamená, že Oracle databáze musí zajistit více než jen spolehlivý provoz: musí umožnit i efektivní a hospodárné klonování databází.

Netapp SnapManager pro Oracle optimalizuje management diskového pole a zjednodušuje konfiguraci stejně jako zálohovací a obnovovací operace v databázích Oracle. SnapManager pro Oracle automatizuje časově náročné a složité manuální procesy vytvoření zálohy, obnovy a klonů databází Oracle.

Bezproblémová integrace s Oracle

 

Software poskytuje plnou podporu Oracle prostředí jako:

 • Direct NFS (DNFS)
 • Oracle Recovery Manager (RMAN)
 • Real Application Cluster (RAC)
 • Automatic Storage Management (ASM)
 • Oracle Enterprise Manager (EM)
 • Data Guard

Dlouhotrvající partnerství NetApp a Oracle s nespočetnými společnými inovacemi umožňuje bezproblémovou implementaci SnapManagera pro Oracle.

 

Výhody SnapManagera pro Oracle:

 • rychlé zálohování a obnova provozu
 • zrychlené testy a rozvojové procesy
 • zjednodušená správa Oracle dat


Rychlé zálohování a obnova

SnapManager pro Oracle využívá technologii NetApp Snapshot, čímž vytváří extrémně rychlé a prostorově úsporné zálohy. Dokáže uložit až 255 snapshotů per volume, což znamená, že může vykonávat častější zálohy, čímž se výrazně zkrátí bod obnovy (RPOs). SnapManager pro Oracle je úzce propojený s Oracle technologií tak, aby dokázal identifikovat zálohovanou množinu údajů příslušné databáze a v režimu „hot backup“ ji pozastavit na čas potřebný k vytvoření konzistentní Snapshot kopie. Každou zálohu lze okamžitě ověřit nebo přesunout. Celá operace zálohování dat je okamžitá a výkon aplikací není ovlivněn. Protože se zálohy dělají rychle a bez přerušení, mohou být v pravidelných intervalech distribuovány v průběhu celého dne. To optimalizuje systém bezpečného zálohování v databázi Oracle. V případě, že by bylo potřeba obnovit databázi, mohou administrátoři Oracle se SnapManagerem pro Oracle sami určit hloubku požadované úrovně obnovy: od celé databáze až po podmnožiny tabulek nebo souborů.

 

S funkcí NetApp SnapRestore lze obnovit poškozenou databázi v průběhu několika minut na úroveň naposledy uložené Snapshot kopie bez nutnosti migrace dat. Protože jsou zálohy dat se SnapManagerem standardně naplánovány v častějších intervalech, je třeba provádět obnovu pouze malého objemu dat. Celé obnovení je hotové po několika minutách bez ohledu na objem dat oproti standardní obnově dat trvající hodiny nebo dokonce dny.

Rychlejší vývoj

Vytvoření klonu Oracle databáze pro vývoj, testování, kontrolu kvality a reportingu je vnímáno jako jeden z časově nejnáročnějších úkolů pro správce databáze a diskového pole. Nejdříve se musí najít dostatek volného místa pro klony. Pak je nutné vytvořit konzistentní kopie databáze, což může být velmi časově náročné a může to výrazně ovlivnit normální chod. V průběhu tohoto procesu jsou drahé zdroje pro vývoj aplikací v režimu spánku a to má vliv také na produktivitu. Nasazením FlexClone (součást NetApp Data ONTAP) vytvoří SnapManager pro Oracle velmi rychle prostorově úsporné klony Oracle databáze.

 

Další prostor je potřeba jen v případě, že dojde ke změně v rámci klonu. Správci mohou díky této vysoké prostorové úspoře vytvořit v závislosti na poptávce mnohem více klonů databází v mnohem kratším časovém úseku ať už v primárním, nebo v sekundárním storage. S těmito téměř okamžitě vytvořenými kopiemi mohou vývojáři testovat např. aktualizace aplikací ještě před jejich nasazením do skutečného provozu a tím optimalizovat vývojový proces. 

Zjednodušení správy databáze

Bezproblémová integrace s Oracle umožňuje centralizovanou správu a zautomatizování procesů. Výsledkem je zjednodušený management Oracle, nižší riziko chyb a zvýšení IT produktivity. Všechny nástroje jsou přitom jednoduše dostupné přímo z prostředí Oracle.

Už žádné poškození dat se SnapValidator pro Oracle

V každé fázi přenosu může dojít k poškození dat i přesto, že jde o robustní diskové systémy. To může mít zničující následky pro důležité podnikové procesy. Požadavky na dnešní databázové prostředí:

 1. Identifikace a prevence možných problémů
 2. Zabránění náhodnému přepisu kritických dat Oracle
 3. Odhalit poškozené údaje, které se objevily v průběhu zálohování nebo řízení životního cyklu údajů


NetApp SnapValidator je nástrojem, který rozpozná riziko a zabrání možnému poškození údajů nebo nevyžádanému přepisu. Při inicializaci přenosu dat pozná Oracle instance na základě součtu údajů jedinečnou hodnotu každé žádosti zápisu.

 

Data jsou poté odeslané přes vstupně-výstupní cestu na úložní systém NetApp. NetApp SnapValidator vypočítá při převzetí dat součet údajů a porovní je s hodnotou od Oracle. Jakmile jsou tyto hodnoty stejné, systém zapíše data na disk a oznámí úspěšný zápis. Pokud hodnoty neodpovídají, systém zabrání zápisu, a tím poškození dat a pošle varovnou zprávu, která zahrnuje i možnosti na okamžité odstranění chyby. NetApp SnapValidator pro Oracle zabezpečuje, že data budou zapisované spolehlivě a bezpečně. Předejte se tak neplánovanému přerušení a prostojím způsobeným poškozením dat.