Představujeme NetApp SnapCenter

Jan Vojtěch

NetApp BDM

cz-netapp@alef.com

SnapCenter je softwarový balík od NetApp, který se zaměřuje na aplikační a databázové zálohy s důrazem na konzistenci, verifikaci, klonování a obnovu dat. SnapCenter software sestává ze SnapCenter Server části a SnapCenter plug-in částí.

Ochrana dat patří k top prioritám každého IT manažera, ale s rozvojem každé organizace narůstá i počet nasazených aplikací a management v bujícím IT prostředí se proto stává skutečnou výzvou. Tato výzva je evidentní zejména ve firmách, kde jsou nasazeny různé aplikace, databáze a backup specialisté nejsou zároveň správci storage zařízení.

Tradiční technologie zálohování a obnovy dat jsou založeny na sekvenčním přenosu dat na zálohovací zařízení jako jsou pásky nebo disky emulující páskové knihovny, bez využití snapshot technologií. Výsledek je, že tyto technologie mohou být pomalé a vyžadují mnoho systémových zdrojů. Uchovávat velké množství dat je silnou stránkou těchto zařízení, ale na druhé straně obnova pouze malé části dat může být komplikovaná a může trvat delší dobu.

V současnosti má NetApp více produktů jako SnapManager®, SnapDrive®, Snap Creator® a Virtual Storage Console (VSC). Každý z těchto produktů je samostatně nainstalován na každém serveru, kde je používán. Kromě SnapCreator software, neexistuje pro tyto produkty rozhraní pro centrální management. Každý produkt má jiné management rozhraní a někdy vykonávají tutéž úlohu různými způsoby. SnapCenter je centralizovaný server s jednotným rozhraním, které podporuje plug-in moduly pro různé aplikace, databáze, souborové systémy a hypervisory. Prostřednictvím SnapCentra je možné z jednoho místa instalovat plug-in moduly na vzdálené servery a udělat časový rozvrh pro monitorování, zálohování, verifikaci dat, klonování a obnovovací operace. SnapCenter také používá centralizovaný systém přístupů, centralizované vytváření reportů i centralizovaný panel pro ovládání všech plug-in modulů.

Pokud bychom chtěli porovnat SnapManager a SnapCenter plug-in moduly, tak největší rozdíl spočívá v tom, že každý SnapManager plug-in modul musí být nainstalován samostatně na každý server, zatímco SnapCenter poskytuje jedno místo se společným rozhraním pro centralizovanou vzdálenou instalaci plug- in modulů pro různé aplikace, databáze, souborové systémy a hypervisory.

SnapCenter v současnosti obsahuje tyto plug-in moduly:

  • Plug-in pro Microsoft Windows - tento plug-in modul má na starosti zálohování, obnovu a klonování souborů ve Windows operačním systému. Také může být použit k přidávání dalších Volume do Windows systému, pro změnu velikosti stávajících Volume, vytváření adresářů sdílených prostřednictvím CIFS (SMB), jakož i vytváření a připojování diskového prostoru prostřednictvím iSCSI protokolu. Tento plug-in modulu je také potřebný pro zálohování MS SQL serveru a MS Exchange serveru.
  • Plug-in pro Microsoft SQL Server - tento plug-in modul řídí zálohování, obnovu a klonování MS SQL databází.
  • Plug-in pro Microsoft Exchange Server - tento plug-in modul řídí zálohování, obnovu a klonování MS Exchange Server databází.
  • Plug-in pro SAP HANA databáze - tento plug-in modul řídí zálohování, obnovu a klonování SAP HANA databází.
  • Plug-in pro Oracle databáze - tento plug-in modul řídí zálohování, obnovu a klonování Oracle databází.
  • Plug-in pro UNIX - tento plug-in modul je dodatečným komponentem potřebným pro Oracle plug-in. Tento plug-in modul není určen pro zálohování souborových systémů operačního systému Linux.

Kromě uvedených plug-in modulů poskytuje SnapCenter možnost vytvoření vlastních plug-in modulů a jejich použití spolu se SnapCentrem. Jako příklad je možné uvést plug-in moduly pro DB2 a MySQL, které jsou dostupné na NetApp Automation Store a jsou podporovány NetApp komunitou. Integrace s aplikacemi je prostřednictvím REST API.

SnapCenter může být nainstalován na fyzickém nebo virtuálním serveru, na kterém běží operační systém Microsoft Windows. Manažování může být prostřednictvím GUI (HTML5) nebo prostřednictvím PowerShell cmdlets. Pro UNIX / Linux host servery je k dispozici CLI (Command Line Interface).

SnapCenter může být nasazen i jako vysoce dostupné řešení použitím externího load balanceru (preferovaný load balancer je F5). Pro uložení metadat používá zabudovanou MySQL databázi, která běží na stejném serveru jako SnapCenter a není nutná samostatná instalace.

NetApp SnapCenter software je platforma pro průmyslovou centrální ochranu dat, která je jednoduchá k použití a bezpečně koordinuje a spravuje ochranu dat napříč širokým spektrem aplikací, databází a souborových systémů. Je úzce integrována s podnikovými aplikacemi, kde úzce spolupracuje se specifickými aplikačními a datovými toky. SnapCenter může přispět k urychlení vývoje databázových aplikací, protože chrání integritu dat a zjednodušuje management komplexních zálohovacích a obnovovacích procesů pro data.

NetApp kontaktní formulář

Zaujala vás řešení NetApp? Zanechte nám své kontaktní údaje a naši specialisté se vám co nevidět ozve s dalšími informacemi nebo odpovědí na váš dotaz.

 

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.