Proč se většina SAP aplikací využívá ve spojení s NetApp infrastrukturou

Funkčnost a dostupnost systému SAP je pro firmy, které ho používají, absolutně nevyhnutelným předpokladem pro každodenní práci a generování zisku společnosti. Každý výpadek představuje reálnou finanční ztrátu nebo případnou ztrátu zákaznické důvěry. 

I z tohoto důvodu jsou společnosti provozující SAP pod neustálým tlakem. Musejí minimalizovat rizika spojená s možností výpadku a zrychlovat nasazení nových SAP aktualizací při dodržení široké dostupnosti a redukce nákladových položek. Je to pochopitelně náročné, protože SAP systémy jsou často používány globálně, což znamená nepřetržitý provoz 24/7.

Naskýtá se otázka, proč většina SAP systémů běží s NetApp infrastrukturou. Jednoduchá a flexibilní NetApp clustered Data ONTAP infrastruktura totiž přispívá ke zlepšení dostupnosti služby a k snížení nákladů na správu a zařízení. 

Co dokáže NetApp clustered Data ONTAP

  • Urychluje upgrade SAP systému o 25 – 45 %. Vytvořením klonu celého SAP systému dokážeme zredukovat čas potřebný pro aktualizaci SAP.
  • Zkracuje čas potřebný pro development – rychlé a jednoduché kopie systému umožňují našim zákazníkům zkrátit vývojové cykly o 25 %, případně i o víc, při dosažení vyšší integrity a spolehlivosti. To poskytuje více času k testování bez dopadu na produkční prostředí. 
  • Virtualizuje úložiště s 50% úsporou – NetApp technologie je založena na principu virtualizace úložiště, čímž ho činí rychlé, flexibilní a lehce spravovatelné. Samozřejmostí je integrace s virtuálními servery pro jednoduché nasazení a správu SAP. 
  • Eliminuje „overtime“ rychlými systémovými kopiemi – pouze NetApp dokáže vytvořit okamžité klony autonomního systému za dobu kratší než 10 minut a s méně než 10% nárokem na diskový prostor bez dopadu na produkční systém, takže si je lze vytvořit kdykoli. Zodpovědným zaměstnancům tak odpadají noční práce, popřípadě práce o víkendech. 
  • Je 100% dostupný – uživatelé NetApp ocení možnost vytvářet repair kopie potřebné k vyřešení uživatelských nebo aplikačních chyb a obnovit tak svoje databáze SAP bez nutnosti výpadku. 
  • NetApp systémy podporují nepřetržitou dostupnost aplikací za všech okolností.

Integrace s nástroji SAP LVM a SAP BR*Tools

Z pohledu administrátora je SAP LVM nástroj, který komunikuje s datovým úložištěm a virtualizační vrstvou. Kromě vytváření kopií a klonů systému SAP nabízí taktéž možnosti monitorování a kontroly interakce systému SAP (start, stop, přemístit atd.). Integrací NetApp úložiště a jeho clustered Data ONTAP funkcionalit s nástrojem SAP LVM umožníme administrátorovi SAP vytvářet systémové klony a kopie spolu s využitím prostředků diskového pole a také zabezpečit pravidelný backup v neomezeném časovém rámci.
V případě potřeby je možný i rychlý „restore“ (bez dopadu na performance SAP) přímo se SAP LMV bez nutnosti kontaktovat administrátora úložiště.

Detailnější informace ke článku naleznete ZDE

 Zaujal vás článek? Pošlete nám vaše otázky a postřehy. Rádi je zodpovíme.

 {EMAIL|%20cz-netapp@alef.com||button}