AppDynamics pomáhá maximalizovat dostupnost klíčových aplikací

Každá transakce, každý zákazník i každá koruna musí být pod přísným dohledem. Banka o nich musí mít v každém okamžiku jasný přehled. Potřebuje vědět, kdy, odkud a kam data míří a že skutečně dorazila na místo určení. Je to zásadní jak pro bezpečnost, tak pro efektivitu fungování a poskytování služeb zákazníkům na té nejvyšší technologické úrovni. Max banka si toto velmi dobře uvědomuje, proto poslední roky masivně investuje do technologií. Nově ve spolupráci se společností ALEF NULA implementovala řešení AppDynamics, které posouvá přehled o datových tocích na v současnosti maximální možnou úroveň.

Průběžně inovujeme celou infrastrukturu jak v oblasti softwaru, tak hardwaru. Začali jsme bezpečností a postupně se dostáváme do vyšších vrstev. Chceme být na špičce, proto jsme investovali i do sofistikovaného monitoringu, který řešení AppDynamics z portfolia Cisco poskytuje,“ vysvětluje Miroslav Šalanský, Head of IT Max banky. Řešení monitoruje všechny kritické aplikace banky, včas upozorní na sebemenší změnu jejich chování a pomáhá tím spolehlivě předcházet případným incidentům.

Neustálý přehled a včasné varování

Dříve používali v Max bance na monitoring různé samostatné nástroje, které ale dohromady zdaleka nepodávaly tak propojený obrázek a jejich chod byl celkově časově náročnější z hlediska administrace a provozu. Nové řešení AppDynamics jim naopak umožňuje mít dokonalý vhled do všech procesů, predikovat jejich chování a investovat do těch částí, které mají největší efekt na podnikání. Dokáží infrastrukturu banky vyladit tak, aby vůči zákazníkovi fungovala za každých okolností hladce a spolehlivě a zároveň aby poskytovala klíčové detaily o průběžném provozu. Důležité detaily jsou pro přísně kontrolované instituce, jako je banka, nepostradatelné i z pohledu regulátorů.

Monitorovací řešení AppDynamics podává dokonalý přehled o toku dat ve všech důležitých systémech banky. Pro lepší představu můžeme proudící data přirovnat k autům na dálnici a banku ke kurýrní službě. Té jde o to, aby data spolehlivě a včas cestovala například z Brna do Ústí nad Labem. Běžně teď ale sleduje jen to, jestli a kdy auta dorazila. K tomu měří vzdálenost a spotřebu. Když začnou auta přijíždět se zpožděním, hledá příčinu tak, že prochází trasu v protisměru a dívá se, kde její vozy jsou, a jestli se tam něco neděje. Tento postup je pracný, zdlouhavý, a hlavně nepředchází problému,“ vysvětluje Karel Werbitzký, Sales Senior Lead Manager ze společnosti ALEF NULA.


Řešení AppDynamics funguje v tomto kontextu jako kamerový systém neustále sledující provoz. V každém momentu analyzuje získaná data a podává informaci, jak se konkrétní auta kurýrní služby po dálnici pohybují. Díky tomu je aplikace schopná výborně predikovat chování auta.

Do hloubky až do nejmenšího detailu

Na toky dat je ovšem potřeba se dívat komplexně a zohlednit všechny možné detaily a souvislosti. „Když zůstaneme u příkladu dálnice a aut, tak je nutno počítat s tím, že auto nezpomaluje jen v důsledku situace na trase. Může to být také v důsledku potíží v samotném autě. Můžeme se podívat i hlouběji do motoru. Důležité je, že jakýkoli problém vidíme včas a můžeme ho vyřešit ještě předtím, než začne mít vliv na koncový výsledekPřesně tak ve velkém detailu vidíme do toho, co se děje v našich aplikacích,“ popisuje Miroslav Šalanský, Head of IT Max banky.

Jakub Tamchyna, Senior Solution Architect ze společnosti ALEF NULA dodává, že AppDynamics neustále sleduje, jak je daná aplikace průběžně využívána, s novými daty se učí a zlepšuje se také pomocí nástrojů umělé inteligence. Ví například, že v pondělí v 8 hodin ráno je monitorovaná aplikace využívána nejvíc, v neděli ve 14 hodin minimálně a v sobotu v noci tam nechodí nikdo. Zná dynamiku, jak se má aplikace chovat, jaké má odezvy. Automaticky reaguje ve chvíli, kdy některé metriky začnou přesahovat určitou hranici. Je proto možné hned udělat patřičné opatření k nápravě. Je to v momentě, kdy ještě nenastala chyba, ale už se něco začíná zpožďovat, někde se už rýsuje problém. Díky tomu může IT oddělení odstranit problém dřív, než začne ovlivňovat zákazníky. To je klíčový a hlavní cíl.

Výše zmíněnou silnici si můžeme představit jako datovou linku, která je buď propustná, nebo nepropustná, zpomalení může být způsobené jak stavem linky, tak jiným technickým problémem. Pro Max banku je nové monitorovací řešení výhodné i z toho důvodu, že jejímu relativně malému IT týmu poskytuje automaticky cenné informace o provozu i možných rizicích. Na jejich základě pak také může tým velmi efektivně investovat do těch částí infrastruktury, jejichž zlepšení přinese největší užitek.

BÝT TECHNOLOGICKY NA ŠPIČCE PŘINÁŠÍ JASNÉ VÝHODY I KLIENTŮM BANKY!

Klienti nechtějí řešit, jestli elektronické bankovnictví funguje, nebo ne. Chtějí ho používat, kdykoli potřebují, snadno a rychle. Stejně tak chtějí mít co nejdříve aktivní službu, kterou si objednají. A to i v situaci, kdy je o ni v daný moment hodně velký zájem.

Když Max banka jako první na trhu představila na spořícím účtu úrok 6,01 procenta, tak s odbavováním vysokého počtu žádostí jim pomohla umělá inteligence, která je například v kontrole dokladů ve všech případech lepší než lidské oko.
Je dalším příkladem inovativního technologického přístupu Max banky.

Pomoc s „operací srdce“

Řešení AppDanymics už v Max bance funguje a tým se postupně učí využívat maximum z jeho funkcionalit a zároveň práci s jeho výstupy automatizovat. A to nejen na stávajících systémech, ale i na nových, které se teprve připravují. Banku čeká výrazný upgrade jejího core systému, který se dá přirovnat k srdci pro řízení hlavních bankovních procesů. Bude v mnoha ohledech podstatně lepší než původní. V tuto chvíli má banka funkční dokonce dvě srdce. To staré stále bije a stará se o každodenní chod všeho podstatného. To nové také, ale zatím není nasazené do ostrého prostředí.

Zajištění co nejhladšího přechodu ze starého na nové srdce byl před více než rokem jeden z důvodů, proč banka co nejlepší monitorovací řešení poptávala. V Max bance si uvědomují, že zajištění toho, aby všechny kritické systémy správně fungovaly, má obrovskou cenu. Samotná monitorovací aplikace sice neovlivňuje zisk, ale je zásadní pro všechny aplikace, které zisk generují. Její přínos jde v určité rovině vyčíslit docela přesně.

Lze například porovnat počty kritických incidentů před a po implementaci. Stejně se dá s daty, které získá AppDynamics, vyčíslit, kolik stojí třeba dvouhodinový výpadek systémů. 

Je ho totiž možné přesně porovnat s provozem a byznysovými transakcemi ve stejnou dobu například před týdnem. „Je tam ale ještě jedna nevyčíslitelná rovina, reputační. V případě, že vše funguje, tak se pozornost na technologickou vyspělost banky neupíná, nicméně při výpadku s dopadem na klienta je to velice nepříjemné a tomu se nám daří předcházet. Nyní máme mnohem větší komfort v dodržování nastavených kritérií dostupnosti,“ uzavírá Miroslav Šalanský, Head of IT Max banky.

AppDynamics - mám zájem o DEMO ukázku
 

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.