Business Development Manager NetApp

Náplň práce:

 • Rozvoj prodeje a distribuce v oblasti Data Center, Data Managementu a s tím spojených služeb v ČR
 • Produktový management, specifikace produktů a služeb, případové studie, vývoj produktu, cenotvorba
 • Aktivní hledání nových příležitostí, akvizice partnerů a zákazníků
 • Koordinace s technickým a obchodním oddělením
 • Osvěta trhu i interních kolegů včetně vzdělávání
 • Přímá podpora obchodníků v pre-sales fázi
 • Marketing - Roadshow, demo prezentace, generování leadů, PR aktivity
 • Komunikace a koordinace s dodavateli/výrobci
 • Řízení marketingových aktivit a fondů 

Očekáváme:

 • proaktivita, obchodní agresivita, touha vítězit, angažovanost a nasazení
 • 3 roky praxe v data center, storage, networking nebo SW businessu
 • schopnost učit se nové věci
 • zájem o trendy IT výhodou
 • min. základní znalost virtualizace, LAN a SAN
 • profesionální schopnosti ve všech fázích obchodního případu
 • schopnost pracovat samostatně a dovést věci do konce
 • plynulá znalost anglického jazyka a prezentační dovednosti                    

Nabízíme:

 • vysokou míru flexibility
 • zázemí významné společnosti
 • zajímavou a aktivní práci
 • příjemné pracovní prostředí
 • odpovídající platové podmínky a motivující bonusový systém
 • systém zaměstnaneckých benefitů
CV Form
 

Zájemce o zaměstnání tímto bere na vědomí a výslovně souhlasí ve smyslu z. č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů ve znění pozdějších právních předpisů s tím, že veškeré jeho osobní údaje uvedené ve vyplněném dotazníku a přiloženém životopise, jsou poskytnuty pro kteroukoliv z následujících společností:

 • ALEF NULA, a.s.
 • ALEF Distribution CZ, s.r.o..
 • nangu.TV, a.s.
 • ALEF Distribution SK, s.r.o.

a mohou být zpracovávány za účelem získání zaměstnání u kterékoliv z výše uvedených společností a shromažďovány a uchovávány v systémech kterékoliv ze společností za účelem případné nabídky vhodného zaměstnání.

Zájemce o zaměstnání souhlasí s tím, aby jeho osobní údaje byly zpracovávány a dále používány společnostmi až do písemného odvolání tohoto souhlasu zájemcem o zaměstnání adresovaného kterékoliv ze společností, nejdéle však na 1 rok od zaslání životopisu.

Zájemce prohlašuje, že je plně informován o svém právu přístupu k osobním údajům a právech dle § 21 zákona.