Netapp Active IQ Unified Manager 9.9

David Rusín

Datacenter konzultant

cz-netapp@alef.com

ALEF NetApp Active IQ Manager 9.9

Je teprve květen 2021 a jsem rádí, že vám můžeme oznámit vydání systému NetApp® Active IQ® Unified Manager 9.9. Možná si kladete otázku, jak to že jsme vydali novou verzi tak rychle po vydání verze 9.8. Odpovědí je, že jsme změnili frekvenci vydávání nových verzí z jednoho roku na šest měsíců, jako je tomu u systému ONTAP®.

Active IQ Unified Manager 9.9 – Co je nového?

Ve verzi 9.9 jsme vylepšili některé existující funkce, zavedli některá zjednodušení uživatelského rozhraní a vytvořili nová rozhraní REST API. V tomto článku se v rychlosti podíváme na tato nová vylepšení a funkce.

Pokud nevíte, co náš Active IQ Unified Manager umí, doporučuji vám video NetApp Active IQ Unified Manager — Use Case.

Větší počet Nodů

Ve verzi Active IQ Unified Manager 9.9 jsme udělali několik vylepšení, kterými jsme zvýšili počet Nodů. Ve verzích 9.7 a 9.8 bylo podporováno 150 Nodů, zatímco v nové verzi je to 250. Více informací najdete v průvodci Active IQ Unified Manager Best Practices Guide (TR-4621).

Vylepšení automaticky spravovaného úložiště

V této verzi bylo provedeno několik vylepšení funkce automatické správy úložiště. V levém navigačním podokně je nyní k dispozici funkce rychlého spuštění. Tato funkce otevře stránku Management Action Inventory s popisem minulých i aktuálních událostí a akcí, které byly provedeny k jejich nápravě.Management Actions

Byly také přidány události, které monitorují změnu, přidání nebo smazání nastavení zabezpečení (jako jsou nastavení serveru NTP, přihlašovacího banneru clusteru a SVM a konfigurace protokolování) a upozorní vás na ně. Zahrnuta byla také nová možnost přenastavení nativních nápravných akcí. Pokud zákazník k výstrahám, které reagují na stejnou událost jako nativní nápravné akce Active IQ Unified Manager, připojí skripty jsou tyto skripty provedeny.

Záloha a obnovení nástroje Unified Manager pomocí kopií snapshotů NetApp v systému Windows

Ve verzi 9.8 byla zavedena možnost zálohování a obnovy databáze Unified Manager připojené k NFS v systému Linux. Pokud používáte iSCSI LUN v systému Windows, můžete ve verzi 9.9 Active IQ Unified Manager vytvořit a obnovit zálohu databáze Unified Manager založené na snapshotu.

Metoda vytvoření zálohy je ve výchozím nastavení založená na databázi MySQL. Pomocí konzole pro údržbu Unified Manager byste proto nejprve měli nakonfigurovat zálohu Unified Manageru, aby byla založena na snapshotu. Na rozdíl od zálohování na základě databáze MySQL je zálohování na základě snapshotu velmi rychlé, obvykle jenom několik minut, a databáze Unified Manager je uzamčená jenom velmi krátkou dobu, takže dochází jen ke krátkému narušení služby. Snapshot se vytváří na clusteru ONTAP, takže můžete v případě potřeby využít další funkce NetApp, jako je replikační software SnapMirror®, k vytvoření sekundární ochrany.

 Poznámka: Tato verze podporuje zálohování a obnovení na základě snapshotu pro LUN v systému Windows Server pouze v konfiguraci iSCSI.

Active IQ

Vylepšení v oblasti ochrany dat: Monitorování zotavení virtuálního počítače úložiště po havárii

Verze Active IQ Unified Manager 9.9 zavádí vztahy pro zjišťování a monitorování zotavení virtuálního počítače úložiště po havárii (zotavení virtuálního počítače úložiště po havárii), které nabízejí zotavení po havárii na v granularitě na úrovni virtuálního počítače úložiště. Tato funkce umožňuje obnovu dat uložených v jednotlivcích svazcích virtuálního počítače úložiště a obnovu konfigurace virtuálního počítače úložiště.

Active IQ Unified Manager nabízí intuitivní vizualizaci vztahů zotavení po havárii virtuálního počítače úložiště. V nabídce Protection > Relationships navíc nabízí jednotný přehled ochrany, kde může správce zobrazit vztahy zotavení po havárii virtuálního počítače úložiště a svazku na úrovni datového centra. 

Active IQ

Další detaily získáte výběrem zdrojového a cílového virtuálního počítače úložiště, který se zobrazí na záložce Configuration na stránce virtuální počítač úložiště / stav, kde najdete informace o svazcích ve vztahu zotavení po havárii virtuálního počítače úložiště.

Na stránce Relationships jsou nyní dva dodatečné sloupce Relationship Object Type a Constituent Relationships, kde uvidíte vztahy zotavení po havárii virtuálního počítače úložiště a pod tím vztahy svazků. Na stránku se seznamem virtuálních počítačů úložiště byl přidán nový sloupec Protection Role. Na stránku se seznamem svazků byly přidány dva nové sloupce Protection Role a Protection By. Pomocí těchto nových sloupců je možné vytvořit reporty o vztazích zotavení po havárii virtuálního počítače úložiště a o chráněných/nechráněných svazcích ve vztazích zotavení po havárii SVM. Active IQ Unified Manager monitoruje všechny události týkající se vztahů zotavení po havárii SVM a upozorňuje na ně.

Spuštění nástroje ONTAP System Manager ze softwaru Active IQ Unified Manageru

Ve verzi 9.9 můžete otevřít kontextové stránky System Manageru pomocí odkazu View in System Manager v přehledu kapacity, stavu a výkonu na stránkách seznamu clusterů, agregátů, svazků, uzlů a virtuálních počítačů úložiště. Stránka Relationships, na které jsou vypsány všechny vztahy ochrany, obsahuje také odkaz View in System Manager pro cílový cluster, který vám umožňuje zobrazit stejné objekty v nástroji ONTAP System Manager.

Poznámka: Kontextové odkazy do nástroje ONTAP System Manager závisí na verzi ONTAP, kterou používáte. Kompletní informace najdete v poznámkách k verzi Active IQ Unified Manager 9.9.Active IQ

Spuštění uživatelského rozhraní vCenter z nástroje Active IQ Unified Manager

V této verzi můžete z nabídky vCenter v sekci VMware přistupovat k uživatelskému rozhraní vCenter Server. Zobrazení každého z uvedených virtuálních počítačů v zobrazení se souhrnem topologie obsahuje odkaz na vCenter Server, který spouští uživatelské rozhraní vCenter Server v novém prohlížeči. Uživatelské rozhraní vCenter Server můžete spustit také v okně s rozšířenou topologií a kliknout na tlačítko View in vCenter pro zobrazení datových úložišť v nástroji vCenter Server.

Active IQ

Vylepšení uživatelského rozhraní

Tato verze přináší několik vylepšení uživatelského rozhraní, která usnadňují vytvoření vlastního zobrazení.

Vylepšení filtru vyloučení. Při generování vlastních reportů máte nyní možnost vyloučit položky pomocí filtru „neobsahuje“.

Active IQ

Filtrování neaktivních svazků. Díky funkci vyhledání všech neaktivních svazků je nyní v nástroji Unified Manageru snadné najít a obnovit úložiště. Ve zobrazení Volumes můžete při vytváření reportů vyfiltrovat Zombie Volumes (neaktivní svazky) a zkontrolovat, které z nich je možné přesunout do cloudu.

Active IQ

Konfigurovatelný přehled zabezpečení

Další novou funkcí je možnost konfigurovat přehled zabezpečení. Stránka Feature Settings nyní obsahuje následující funkce:

  • Deaktivovat nebo skrýt přehled zabezpečení, pokud nechcete použít nastavení zabezpečení z průvodce ONTAP Hardening Security Guide.
  • Aktivovat nebo deaktivovat nastavení zabezpečení v závislosti na požadavcích na shodu s předpisy ve vašem prostředí. Můžete také změnit stávající nastavení zabezpečení na vlastní hodnotu. To se týká např. konfigurace NTP.
  • Podrobnosti o deaktivaci stávajících nastavení zabezpečení uživatelem jsou zaznamenány do protokolu auditu.

Poznámka: Aktivovat a deaktivovat lze pouze nastavení shody s předpisy související s clustery a virtuálními počítači úložiště.

Active IQ

Vylepšení zabezpečení

Import externě generovaných certifikátů SSL

V předchozích verzích Unified Manager byl během instalace vygenerován výchozí certifikát HTTPS a nástroj Unified Manager umožňoval uživateli vygenerovat nový pár klíčů jako náhradu starých. Bylo možné vyexportovat veřejnou část certifikátu pomocí požadavku Certificate Signing Request, kterou pak bylo možné opatřit podpisem certifikační autority a importovat.

Ve verzi Active IQ Unified Manager 9.9 můžete importovat pár certifikátů pomocí externích nástrojů, jako je OpenSSL.

Podpora protokolu auditu

V rámci vylepšení protokolu auditu bylo zavedeno poměrně velké množství změn, které velmi usnadňují jeho správu. Nová stránka pro konfiguraci protokolu auditu obsahuje název, integritu a podrobnosti protokolu auditu. Uživateli umožňuje pouze stažení a odstranění konkrétního protokolu auditu. Soubor auditu je aktivně monitorován na pokusy o manipulaci a odstranění a zjištěný stav se zobrazuje ve sloupci File Integrity Status.

Do protokolu se nyní zapisuje více zpráv včetně všech úspěšných i neúspěšných pokusů o přihlášení, všech pokusů o odhlášení, akcí související se správou uživatelů, vytvoření, úprav a odstranění všech objektů (PSL, uživatelé, skupiny, zásady výkonu, upozornění, oznámení, údaje o externím ověření, certifikáty HTTPS) a všech volání rozhraní API. Můžete také konfigurovat maximální velikost souboru auditu, celkovou velikost protokolu auditu, protokol auditu a dobu jeho uchování.

Verze 9.9 také umožňuje přeposílání protokolů auditů na vzdálené servery. Správce může na stránce Audit Log > Configure snadno nakonfigurovat údaje vzdáleného serveru, přihlašovací údaje a typ formátu a typ protokolu.

Active IQ

Další vylepšení

Tato verze také obsahuje následující vylepšení:

  • Podpora virtuálních počítačů nakonfigurovaných v datových úložištích NFS4.1 Tyto virtuální počítače jsou uvedeny v seznamu virtuálních počítačů.
  • Spouštění zálohování na základě snapshotů i na základě databází MySQL na vyžádání ze stránky Database Backup.
  • Vygenerování balíčku podpory na stránce AutoSupport a jeho nahrání s číslem případu i bez něj.
  • Vytvoření malého nebo úplného balíčku podpory na stránce AutoSupport.
  • Podpora skriptovacího jazyka Python pro upozornění vedle již dříve podporovaných formátů souborů Perl, Shell, PowerShell a .bat.
  • Platnost výchozího certifikátu HTTPS generovaného během instalace byla změněna z 825 dní na 397.

Nainstalujte si a začněte používat Active IQ Unified Manager 9.9 ještě dnes

Neváhejte. Nainstalujte si a začněte používat Active IQ Unified Manager 9.9 a uvidíte, jak dokáže plnit vaše potřeby monitorování, reportování a aktivní správy ONTAP. Podívejte se na všechny nové funkce nástroje Unified Manager pro správu a monitorování systémů ONTAP v datovém centru.

Zaujalo vás řešení NetApp Active IQ Unified Manager 9.9? Kontaktujte nás!

NetApp kontaktní formulář

Zaujala vás řešení NetApp? Zanechte nám své kontaktní údaje a naši specialisté se vám co nevidět ozve s dalšími informacemi nebo odpovědí na váš dotaz.

 

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.