Inteligentní F5 DNS architektura

Každý uživatel webové stránky využívá zadáním URL adresy služby DNS k získání obsahu stránky z přesné IP adresy. To vše funguje až do chvíle, kdy někdo záměrně zahltí server přílišným množstvím DNS požadavků. V takové situaci se DNS server zahltí a přestane správně odpovídat. DNS chyby způsobují de facto až 41 % výpadků webové infrastruktury. Proto je spolehlivá a inteligentní DNS služba, kterou nabízí F5 Networks ve svých zařízeních, základním předpokladem k úspěšnému provozování aplikačních služeb každé společnosti. 

Kombinace F5 DNS a Firewall služeb

 

DNS a výkonnost aplikací

F5 BIG-IP DNS služby zlepšují výkonnost a dostupnost Vašich aplikací tak, že inteligentně směrují uživatele k nejbližšímu nebo nejlépe odpovídajícímu fyzickému nebo virtuálnímu uzlu či do cloudového prostředí. F5 BIG-IP DNS rovněž zamezí hrozbě malwerů a virů zablokováním napadených IP domén.

Efektivní management síťového provozu

F5 BIG-IP DNS přesměruje uživatele do nejbližšího datového centra podle geolokace a pravidel dle potřeb uživatele. Toto přesměrování je založeno na široké škále metod rozložení zátěže a monitoringu, specifického pro každou aplikaci a pro každého uživatele. Tím se zohlední jak soubor obchodních pravidel, tak také aktuální stav sítě i připojení a rovněž nastavení a možnosti uživatele.