Application Delivery Network

Application Delivery Network je grupa tehnologija koja pospešuje dostupnost, bezbednost, vidljivost i ubrzanje aplikacija. F5 Networks sa svojim proizvodima BIG-IP, Viprion sa jedinstvenim ASIC procesorima i jednostavnim i efikasnim administriranjem je lider u svetu AND-a.


Šta F5 Networks ADN tehnologije mogu da urade?

 • Ravnomerno raspoređivanje opterećenja,
  ukoliko nekoliko stotina ili hiljada ljudi poseti vaš websajt, F5 tehnologije preusmeravaju opterećenje na više servera (load balancing).
 • Application Delivery kontroleri (ADC) nadgledaju opterećenje servera
  i automatski optimizuju raspored opterećenja. F5 load balancing obezbeđuje širok spektar strategija raspoređivanja opterećenja, od jednostavnog cikličnog izbor servera preko složenijih selekcija prema punom korišćenju CPU, RAM-a do sofisticiranih metoda koje biraju najbrži server na osnovu merenja vremena odziva aplikacija i servera na individualne.
 • Web aplikativni firewall (VAF) omogućava vam da zaštitite vaš web servis od napada sa Interneta
  (uključujući i one koje su standardni IPS sistemi ne mogu da identifikuju) što je posebno korisno za sajtove koji sadrže poverljive podatke.
 • ADC preuzima pojedine funkcije servera
  (npr enkripcija i kompresija podataka, kreiranje i rad sa TCP / IP konekcijama), čime se smanjuje opterećenje na serverima za desetine procenata.
 • Optimizuje vezu servera i klijenata nezavisno,
  omogućujući korišćenje mreža do maksimuma (TCP WAN i LAN optimizacija komunikacije).
 • Korišćenje opcionog modula za ADC uređaje može da proširi funkcionalnost opcije deduplikacije podataka
  u komunikaciji između data centara, obezbedi visoku dostupnost na nivou geografski razdvojenih data centara ili definišu različite pristupe za različite korisnike.
 • Ako sistem ne ispuni bilo koji od vaših zahteva, određena funkcionalnost može se dodatno programirati,
  što se omogućava kroz iRules skripting alat koji jednostavno i efikasno definiše protok podataka na F5 uređajima, čak i izvan standardnih funkcionalnosti.