ALEF Distribucija Adria, d.o.o.
Vladimira Popovića 6
11070 Novi Beograd

tel: +381 11 4240521
AlefSerbia@alef.com

Trening centar

tel: +381 60 414 0 060

bojana.glogovac@alef.com

PIB: 108950330

Matični broj: 21099317