Nutanix - HPE® Private Cloud

nutanix

claim

Besprekorna Integracija: Nutanix i HPE® se Udružuju - Privatna Cloud rešenja Nove Generacije

Partnerstvo između Nutanix-a i HPE® rezultiralo je besprekornom integracijom Nutanix Enterprise Cloud-a sa HPE® ProLiant® DX serverima. Ova inicijativa, pokrenuta zbog značajne potražnje kupaca, spaja pouzdanost Nutanix-ovog cloud softvera sa robustnošću HPE® servera, stvarajući optimalno infrastrukturno privatno cloud rešenje . Kupci sada mogu uživati u unapred instaliranom, lako implementiranom rešenju koje nudi širok spektar opcija prilagođavanja da bi zadovoljilo njihove specifične potrebe, podržano sveobuhvatnom podrškom i od Nutanix-a i od HPE®. Ovo partnerstvo označava značajan korak napred u pojednostavljivanju implementacija privatnih cloud rešenja, osiguravajući visoko zadovoljstvo kupaca kroz kvalitetnu uslugu i podršku.


 

IT na Raskrsnici

Današnji IT sektor se nalazi na prelomnoj tački, suočen sa izazovom da istovremeno smanji vreme i resurse posvećene infrastrukturi, a poveća fokus na aplikacijske servise koji dodaju vrednost poslovanju. Tradicionalna infrastruktura se sve više pokazuje kao prepreka modernom poslovanju, stvarajući silose koji otežavaju promene i napredak.


SLIKA 1: Izazovi tradicionalne infrastrukture sa tri nivoa

Nutanix na HPE ProLiant®

Nutanix nudi sveobuhvatno rešenje koje konvergira celokupni data centar - računarstvo, skladištenje, mrežu i virtualizaciju. Na HPE ProLiant® serverima, Nutanix omogućava preduzećima da krenu sa minimalnim resursima i skaliraju inkrementalno u skladu sa potrebama, obezbeđujući vrhunsku performansu i otpornost.

SLIKA 2: Nutanix konvergira računarstvo, skladištenje i virtualizaciju
u jednostavne, skalabilne  blokove

Akropolis

Komponenta Akropolis uključuje distribuirani skladišni sistem (DSF), Akropolis hipervizor (AHV) i tkaninu mobilnosti aplikacija (AMF), pružajući preduzećima sve potrebne usluge skladištenja podataka i virtualizacije servera.

SLIKA 3: Akropolis distribuirani storage sistem objedinjuje HDD i SSD resurse
iz celog klastera u jedan storage pool

Ubrzanje Performansi

DSF optimizuje raspodelu podataka između SSD i HDD slojeva bez intervencije administratora, poboljšavajući performanse i efikasnost.

SLIKA 4: VM Flash Mode omogućava pojedinačnim vDiskovima da budu "zakačeni"
u SSD sloju čitavog klastera za maksimalne IOPS-e i nisku latenciju.

Optimizacija Kapaciteta

Tehnologije kao što su deduplikacija i kompresija radom DSF-a osiguravaju efikasno korišćenje dostupnog kapaciteta u klasteru.

Zaštita Podataka

Nutanix nudi integrisanu i vrhunsku zaštitu podataka (višestruke kopije, erasure-coding, napredna kompresija i deduplikacija), kao i kontinuiranu dostupnost na nivou VM-a, sa opcijama koje zadovoljavaju različite ciljeve oporavka.

SLIKA 5: Opcije zaštite podataka Nutanix

Sigurnost

Acropolis je po defaultu ojačan, koristeći princip najmanjih privilegija i pružajući pravu odbranu u dubinu. Kombinujući funkcije kao što su dvofaktorska autentifikacija i enkripcija podataka u mirovanju sa ciklusom razvoja sigurnosti koji je integrisan u razvoj proizvoda, Nutanix ispunjava najstrože sigurnosne zahteve i sertifikovan je u skladu sa najstrožim standardima.

Hipervizori i Mobilnost Aplikacija

Nutanix omogućava aplikacijama i podacima da se slobodno kreću između različitih okruženja zahvaljujući AMF-u(The Acropolis App Mobility Fabric), pružajući širok spektar mogućnosti za migraciju između različitih okruženja kao sto je  pametno raspoređivanje resursa i besprekorno bekapovanje i oporavak podataka u hibridnim cloud okruženjima.

SLIKA 6: Limiti skalabilnosti hipervizora

Upravljanje Data Centrom sa Nutanix Prism

Prism nudi jednostavan način za upravljanje Nutanix okruženjima od kraja do kraja, kombinujući više aspekata upravljanja data centrom u jedan proizvod.