Usluge

Pored sopstvenih tehnoloških rešenja, ALEF nudi i odgovarajuće usluge koje obuhvataju sve oblasti mrežnog razvoja, počevši od ocenjivanja korisničkih zahteva, predlaganja odgovarajućih rešenja, integracije sa drugim sistemima, inplementacije na terenu i na kraju primene i optimizacije. Pored tehničkih rešenja, u mogućnosti smo da podržimo vaše projekte finansijskim, logističkim i marketinškim uslugama.