Imati najsavremeniju tehnologiju ponekad nije dovoljno. Bitno je koristiti je u pridobijanju novih klijenata.