Cisco u okviru Enterprise Network arhitekture pruža širok portfolio žičanih i bežičnih mreža sa jedinstvenim upravljanjem, sveobuhvatnim mrežnim bezbednosnim karakteristikama, switcheve i rutere za bilo kakav scenario korišćenja, kao i alate za centralizovano upravljanje i izveštavanje za celu mrežu.


  • Cisco isporučuje do 70% svih isporuka switcheva širom sveta, prema statistici Gartnera
  • Cisco isporučuje do 70% svih korporativnih bežičnih mreža širom sveta, prema statistici Gartnera
  • Pri projektovanju i isporuci svojih mrežnih proizvoda Cisco promoviše strategiju, zbog koje se ta kompanija rangira kao drugi po veličini ili kao najinovativniji isporučioc na tržištu mrežnih proizvoda.
  • Za oblast Next Gen Security rešenja, prema kompanijama Gartner i NSS Labs, Cisco Sourcefire je jedno od najinovativnijih rešenja aktuelnih bezbednosnih pretnji novog tipa, sa naznakom - najefikasnije rešenje bezbednosti sa najnižim troškovima po MB prenetih podataka.
  • U oblasti rutera, Cisco pripada pionirima koji među prvima donosi inovativne tehnologije na tržište, kao što su 40GE i 100GE ethernet, kao i širok portfolio rutera za objedinjene usluge bezbednosti, komunikacije, kolaboracije, koji korisnicima štedi sredstava za namene.
  • U okviru novog SDN (Software Defined Networks) mrežnog koncepta Cisco je među prvim isporučiocima koji pružaju istinski visoko dostupne proizvode Nexus 9000 serije za ACI (Application Centric Networks). U takvim mrežama, prioriteti određuju se prema novoj paradigmi - od strane aplikacije i njihove potrebe za brz i siguran odgovor u mreži, gde mrežni kontrolori određuju inteligenciju mreže i podkomponenti dok switchevi preuzimaju pravila i polise od centralnog kontrolera.