Cisco NetApp – data centar tehnologije za privatni, javni ili hibridni cloud

Obezbeđujemo fleksibilne i agilne tehnologije za izgradnju data centara sa prednostima brzog i efikasnog deploymenta aplikacija uz brzi odziv, orkestraciju i monitoring. Rešenja koja pružamo omogućavaju partnerima da se razlikuju od konkurencije. Svi naši distributeri prodaju proizvode isključivo preko svojih partnera, oni vas nikada neće ugroziti direktnom ponudom kupcu.


Cisco Data Centar arhitektura

  • Cisco ACI (Application Centric Infrastructure) moderna infrastruktura donosi inovacije do infrastrukture data centara na bazi centralizovane automatizacije i modela sa efektivnim opcijama definisanja pravila za aplikativne profile.
  • Cisco je drugi po veličini globalni snabdevač blade servera (prvi najveći u SAD) sa modernom arhitekturom baziranom na stateless computingu.
  • Cisco serveri drže preko 100 benchmark rekorda u širokom obimu, od sintetičkih, aplikativnih pa do virtuelizacionih rekorda u performansama.

NetApp Storage

  • NetApp Data ONTAP je najrasprostranjeniji storage OS na svetu
  • NetApp je prvi pravi unified storage uređaj u svetu
  • NetApp storage uređaje koristi 96% od Fortune 100 najuspešnijih kompanija na svetu
  • FlexPod je validirani skup Cisco servera i NetApp storage uređaja za brz i efikasan