NetApp Cloud Volumes ONTAP

Maša Pevac

NetApp Channel Marketing Manager

masa.pevac@alef.com

Vodeće enterprise storage management rešenje koje pruža sigurne i proverene usluge upravljanja u okviru AWS, Azure i Google Cloud-a.

NetApp ONTAP ALEF

Cloud Volumes ONTAP kombinuje kontrolu podataka sa enterprise storage funkcijama koje se mogu koristiti za različite namene, uključujući deljenje datoteka i block storage, obezbeđujući NAS i SAN protokole (NFS, SMB / CIFS i iSCSI), usluge: oporavka od katastrofe (DR), izradu sigurnosnih kopija i arhiviranja, DevOps, baze podataka ( SKL, Oracle, NoSKL) ili bilo koje drugo radno opterećenje.

Cloud Volumes ONTAP sada uvodi automatizovane alate za upravljanje i zaštitu ličnih podataka, kao i mogućnost usklađivanja sa veštačkom inteligencijom. Podržava sposobnost usklađivanja organizacije sa politikama privatnosti, kao što su GDPR i CCPA, u svim implementacijama ONTAP Cloud Volumes.

ONTAP Cloud Volumes uspešno koristi na stotine klijenata koji pripadaju različitim tržišnim sektorima, uključujući IT industriju, medije, finansije, zdravstvo, obrazovanje, energetiku i mnoge druge.

ONTAP NetApp ALEF

Cloud Manager

ALEF Cloud Manager NetApp

Cloud Manager je ONTAP Cloud Volumes Management Interfejs. Cloud Manager pojednostavljuje upravljanje skladištenjem podataka u cloud, omogućavajući cloud monitoring i frontend administraciju za NetApp ONTAP storage sisteme u privatnim data centrima, hibridno ili u cloud-u. Sve funkcije Cloud Manager-a mogu se kontrolisati pomoću RESTful API-ja, omogućavajući automatizaciju i orkestraciju cloud storage operacija. Cloud Manager je NetApp Data Fabric driver koji obezbeđuje naprimetan pristup i upravljanje podacima u multicloud okruženju.

Arhitektura

NetApp Cloud Volumes ONTAP-a

NetApp

Amazon Web Services

AWS netapp alef

Koliko ću uštedeti?

Pomoću jednostavnog kalkulatora možete sami izračunati koliku uštedu vam omogućava korišćenje NetApp Cloud Volumes ONTAP u Amazon Web Services (AWS).

Kalkulator

Obračunate cene su okvirne. ALEF Vam može omogućiti povoljnije cene putem privatne ponude. Ne oklevajte, kontaktirajte nas već danas!