Politika o kolačićima

Koristimo sledeće kolačiće, uključujući one koji potiču od trećih strana:

+ neophodni kolačići

+ kolačići performansi

+ funkcionalni kolačići

+ kolačići za ciljanje

Kolačići predstavljaju redove teksta koji se koriste za automatsku potvrdu identiteta, sesije praćenja i za skladištenje informacija o određenim korisnicima veb-sajta koji imaju pristup veb-sajtu. Kolačići su mali nizovi teksta koji se šalju sa servera u veb-pregledač korisnika, a zatim se šalju nazad na server operatora svaki put kada korisnik ima pristup istom delu veb-domena. Kolačići se mogu trajno čuvati na korisnikovom računaru ili mobilnom uređaju (tablet, mobilni telefon). Mogu imati promenljivo trajanje ili se mogu brisati nakon što korisnik zatvori svoj veb-pregledač. Kolačići se mogu instalirati u okviru posete veb-sajtu ili ih mogu instalirati drugi veb-sajtovi (kolačići trećih strana). Kolačići generalno poboljšavaju korisnički užitak u veb-sajtu.

Neophodni kolačići (uvek aktivni)

Ovi kolačići su neophodni za funkcionisanje veb-sajta, tako da ih nije moguće isključiti. Obično se postavljaju kao odgovor na radnje koje ste preduzeli, kao što je zahtevanje usluga u vezi sa bezbednosnim podešavanjima, prijavljivanje, popunjavanje obrazaca i tako dalje. Možete da konfigurišete svoj pregledač da blokira kolačiće ili da šalje obaveštenja o njima. Imajte na umu da neki sajtovi neće raditi bez ovih datoteka. Ovi kolačići ne skladište nikakve informacije koje vas mogu lično identifikovati (PII).

Kolačići performansi (može da ih omogući korisnik)

Ovi kolačići pomažu u praćenju broja korisnika i takođe izvora saobraćaja, što nam omogućava da poboljšamo performanse sajta. Pomoću njih, možemo da utvrdimo koje stranice su najpopularnije i koje nisu popularne, a takođe možemo da pratimo kako se posetioci kreću kroz sajt. Sve informacije koje ovi kolačići prikupljaju se objedinjuju i anonimne su. Ako ne omogućite ove kolačiće, nećemo znati kada se posetili naš sajt.

Funkcionalni kolačići (može da ih omogući korisnik)

Pomoću ovih kolačića, sajt će raditi bolje i biće personalizovaniji. Njih možemo da postavimo mi ili naši pružaoci usluga treće strane čije usluge koristimo na sajtu. Ako ne omogućite ove kolačiće, neke ili sve ove usluge možda neće raditi pravilno.

Kolačići za ciljanje (može da ih omogući korisnik)

Ove kolačiće mogu da postave na naš sajt partneri za oglašavanje. Oni mogu da ih koriste da bi napravili profil vaših interesovanja i da bi vam prikazivali reklame na drugim sajtovima. Međutim, oni ne skladište vaše podatke o ličnosti direktno, već putem jedinstvenih identifikatora pregledača i uređaja za internet. Ako ih ne omogućite, videćete manje ciljanih promocija na sajtovima.

Kako promeniti podešavanja kolačića

Prozor sa kratkim obaveštenjem iskočiće kada pristupate veb-sajtu. Korišćenjem ovog prozora, možete da izaberete da li se vi kao korisnik slažete sa upotrebom određenih vrsta kolačića (uz izuzetak neophodnih kolačića, koji su uvek aktivni). Vaš pristanak (ili kasnije odbijanje) beleži se korišćenjem neophodnih kolačića na hard disku vašeg uređaja u zavisnosti od konfiguracije vašeg veb-pregledača. Međutim, neke funkcije veb-sajta možda neće raditi pravilno nakon takvih koraka.

Prosleđivanje kolačića spoljašnjim partnerima

Podaci prikupljeni putem kolačića koriste se upravo u svrhu prezentovanja personalizovanih reklamnih poruka na spoljnim veb-sajtovima i u svrhu njihovog prosleđivanja spoljnim partnerima koji obavljaju marketing i analitički posao koristeći različite veb-sajtove i alatke. Informacije o načinu i obimu korišćenja vaših podataka na ovim veb-sajtovima kao i informacije o alatkama koje se koriste mogu se pronaći na sledećim spoljnim veb-sajtovima:

Google analitika (više informacija na adresi https://policies.google.com/privacy).

Komunikacija i širenje podataka

Podatke koje prikupe kolačići mogu obrađivati naši zaposleni i saradnici koji su osobe odgovorne za takvu obradu, tj. ovlašćeni su za obradu podataka o ličnosti pod direktnim rukovodstvom rukovaoca podataka o ličnosti ili obrađivača podataka o ličnosti. 

Prava korisnika veb-sajta – lice na koje se podaci o ličnosti odnose

U vezi sa obradom podataka o ličnosti korisnika veb-sajta, korisnik može iskoristiti sledeća prava: pravo da od rukovaoca podataka zatraži ispravku, integraciju ili brisanje („pravo da bude zaboravljen“) podataka o ličnosti; pravo na ograničavanje obrade i pravo na prenosivost podataka; pravo na prigovor na obradu podataka o ličnosti, uključujući kreiranje profila; i pravo na ulaganje žalbe Službeniku za zaštitu podataka o ličnosti.

Da bi iskoristio ova prava, korisnik može da se obrati rukovaocu podataka slanjem pisanog obaveštenja na sledeće adrese:

ALEF Distribucija Adria, d.o.o.

sa registrovanim sedištem na adresi: Vladimira Popovića 6, 11070 Novi Beograd

e-adresa: AlefSerbia@alef.com