Finansijske usluge

Znamo da IT projekti mogu biti veliki finansijski teret kako za privatne kompanije tako i za javne uprave; shodno tome, donosimo predloge kako da se taj teret ublaži.

Pokušavamo ne samo da optimizujemo cene nego i da pružimo povoljne opcije finansiranja. Klijentima koji žele da optimizuju svoje IT troškove pružamo najpovoljnije outsourcing usluge kojima se smanjuju ukupni troškovi od 15 do 20%.


Srednjoročno finansiranje

  • Veličina vašeg projekta nije bitna
  • Za male projekte (500 do 50 000 €) obezbeđujemo finansiranje u saradnji sa Grenke Leasing
  • Za projekte većeg obima (preko 50 000 €) pružamo finansiranje od strane Cisco Capital brend finansiranja (ne samo za Cisco proizvode)
  • Druge vrste kredita i lizinga po dogovoru

Kratkoročno finansiranje

  • Mogućnost produženja roka dospeća do 90 dana (za pojedinačne slučajeve čak i više)
  • Priprema rasporeda rata
  • Druge finansijske ponude po meri

Zaštita od rizika deviznog kursa

Mi ćemo vas zaštititi od promene deviznog kursa, fiksiranjem za dnevnu stopu datuma porudžbine ili nekog drugog datuma tokom projekta. Ovu uslugu pružamo besplatno za projekte veličine od 30.000 € i više.

Zaštita od nepouzdanog partnera

Ukoliko isporučite naše tehnologije drugom licu i postoji opasnost da vam ne bude plaćeno ili plaćeno sa zakašnjenjem, za svaki pojedinačni slučaj možemo da se dogovorimo oko garancije koju pruža banka.