NetApp A200

Bratimir Timotijević

NetApp Group BDM

bratimir.timotijevic@alef.com

A200 je NetApp AllFlash UNIFICIRANI (NAS+SAN) uređaj najnovije generacije, u stanju da sa 24 SSD diska isporuči više od 100.000 IOPS-a uz kašnjenje manje od 1 mili sekunde, uz konstantno uključenu globalnu inline deduplikaciju kao i inline kompresiju na nivou bloka od 4KB u cilju uštede skladišnog prostora. Ovo se postiže korišćenjem samo jednog A200 2-nodnog Sistema (HA para). Pod unificiranošću se podrazumeva da se performanse ostvaruju na svim protokolima koje A200 podržava (NFS, NFS, iSCSI, FC, FCoE, pNFS, itd.) bez korišćenja bilo kakvog dodatnog hardvera ili softvera.

NetApp

Kompaktnog kućišta od 2U u koji su smeštena redundantna napajanja, redundantni kontroleri kao i slotovi za 24 SSD diska različitih kapaciteta (960GB, 3,84TB, 7,6TB), bez ikakvih dodatnih proširenja policama, sa internim prostorom može upravljati sa više od 200TB raw produkcijskih podataka (24x7,6TB).

NetApp

U cilju komunikacije sa Data Center svičevima i serverima (hostovima), opremljen je sa UTA portovima druge generacije (UTA2)  koji se prema želji i potrebi korisnika mogu koristiti i kao 16Gbps Fibre Channel tako i 10Gbps Eth komunikacijski portovi.  Moguća je i njihova kombinacija, tj. korišćenje kako FibreChannel tako i 10Gbps iSCSI portova.

NetApp

U cilju proširenja kapaciteta dodatnim policama, moguće je proširenje do 144 SSD diska po HA paru, tj. do ukupnih 576 SSD diska u konfiguraciji do maksimalnih 8 nodova povezanih u cluster. Komunikacija kontrolera sa dodatnim policama ostvaruje se pomoću SAS3 standarda brzine prenosa od 12Gbps čime se izbegava usporenje u procesu protoka podataka od diska do same aplikacije na serveru.

NetApp

Cluster mode uređaj NetApp A200 moguće je u cilju povećanja kapaciteta proširiti dodatnim policama sa SSD diskovima dok je u isto vreme, nezavisno, u cilju povećanja performansi, 2-nodni A200 sistem moguće proširiti drugim uređajima iz A serije (A200, A300, A700 ili A700s), ali i hibridnim FAS uredjajima (FAS2620, FAS2650, FAS8200, FAS9000 kao i novijim koji će se tek pojaviti), jer se tako povezani ponašaju kao jedinstvena logička celina. Ovo povezivanje u cluster u cilju povećanja performansi moguće je ostvariti do čak 8 nodova, kako u NAS tako i SAN okruženju. Ovo je moguće iz razloga što se na oba uređaja nalazi identičan NetApp operativni sistem – ONTAP. Ovim se sistem lako proširuje bez ikakvih prekida u radu, kako po kapacitetu tako i performansama i čuva se investicija (pay as you grow).

NetApp operativni sistem ONTAP predstavlja cluster OS i nalazi se na svim,  kako AllFlash uređajima A serije, tako i hibridnim FAS sistemima. Ovakva arhitektura operativnog sistema omogućava da nekoliko AllFlash, hibridnih ili kombinovanih uređaja mogu biti povezani i predstavljati logičku celinu. AllFlash uređaj A200 moguće je prosiriti u 8-nodni cluster, kako sa drugim uređajima A serije (A300, A700, A700s) tako i hibridnim sistemima baziranim na identičnom operativnom sistemu ONTAP (starijim FAS255x, trenutno aktuelnim FAS2620, FAS2650, FAS8200, FAS9000, ali i novijim koji će se tek pojaviti).

Na slici ispod vidi se cluster tri uređaja: ulaznog AllFlash modela A200, mid range FAS uređaja 2650 i high end FAS uređaja 8200.

NetApp

Na sledećoj slici se vidi očuvanje investicije jer se FAS uređaj koji krajem godine odlazi u EOA može staviti u cluster sa sistemom A200, pa korisnici koji ga već poseduju, performanse ili kapacitet mogu proširiti nabavkom, a ne neophodno zamenom postojećeg FAS2552 sistema.

NetApp

Softver uključen u svim ponudama (NetApp Base Bundle):

Protokoli za komunikaciju – Svaki od uređaja A serije dolazi sa svim licenciranim protokolima (CIFS, NFS, pNFS, iSCSI, FC, FCoE). Saobraćaj se odvija preko UTA2 portova, kako FibreChannel tako i paralelno NAS+iSCSI putem 10/1Gbps Eth.

NetApp Snapshot – Lokalni bekapi rade se automatski i/ili manuelno putem patentirane NetApp Snapshot tehnologije. Zbog gotovo momentalne izrade full backup-a, koji ne zavisi od veličine seta podataka koji se bekapuje, moguće je na produkciji, uz minimalnu potrošnju dodatnog prostora (na nivou od 4KB) držati stotine i hiljade Snapshot-ova bez ikakvog uticaja na performanse sistema i uz minimalnu potrošnju skladišnog prostora.

Inline deduplikacija i inline kompresija podataka – svi NetApp AllFlash sistemi, uključujući A200, dolaze sa uključenom inline deduplikacijom i kompresijom čime se prostor štedi, kako pre nego se podaci uskladište na diskove tako i trajno. Korišćenjem samo ovih efficiency funkcionalnosti ostvaruju se ogromne uštede u količini skladišnog prostora, 2:1 i više.

RAID DP & RAID TEC – Obe patentirane NetApp tehnologije omogućavaju sigurnost podataka od iznenadnog otkaza diskova, sa tom razlikom što RAID DP omogucava sigurnost podataka u slučaju istovremenog otkaza bilo koja 2 diska u RAID grupi dok RAID TEC omogućava istovremeni otkaz čak 3 bilo koja diska u okviru RAID grupe. Ni jedan proizvođač ne može da ponudi ovakav vid zaštite uz korišćenje samo 2 tj. 3 dodatna diska po RAID grupi.

SyncMirror – je funkcionalnost kojom se NetApp štiti od otkaza kompletne police sa diskovima. Možete ga zamisliti kao RAID 10 na nivou jedne ili više polica sa diskovima.

NVE (NetApp Volume Encryption) – softverska funkcionalnost koja omogućava da se na nivou seta podataka podaci enkriptuju pomocu 256-bitne AES enkripcije, bez korišćenja specijalnih NSE diskova. Kako bi ovo funkcionisalo, nije potreban ni jedan spoljni uređaj. Sve što je potrebno nalazi se na samim diskovima i kontroleru.

Thin provisioning – tehnologija kojom se hostu/serveru predstavlja višestruko veći prostor od dodeljenog/raspoloživog na sistemu. Ova funkcionalnost radi nezavisno od korišćene tehnologije (NAS ili SAN).

Pored obavezno uključenog softvera (Base Bundle), u ponudi je i promotivna ponuda sa all-inclusive softverom (Flash Bundle-om):

  • Softver za bekap podataka na nivou 4KB bloka SnapVault
  • Softver za replikaciju na nivou 4KB bloka SnapMirror
  • Skup softverskih alata za Aplication consistent Snapshot na nivou SQL-a, Exchange-a, Oracle-a, SAP-a, SharePoint-a, Hyper-V-ja, VMware-a Snap Manager Suite
  • Softver za test/development korišćenjem produkcionih podataka – BEZ KOPIRANJA POSTOJECIH - FlexClone
  • Softver za momentalni oporavak podataka SnapRestore

Svi NetApp uređaji podrazumevano dolaze sa 3 godine garancije na bazi NBD* usluge, softverske i tehničke podrške.
*zbog carine NBD može da bude 2 ili 3 radna dana. NetApp sistemi se mogu kupiti i sa 4 sata zamene rezervnih delova.

Konfiguracije na promociji:

  • A200 sa Base Bundle-om, 8x960GB SSD diskovima
  • A200 sa Flash Bundle-om, 8x960GB SSD diskovima

Za više informacija kontaktirajte nas putem email-a.