Vreme je moderne generacije ciljanih napada. Oni postaju sve sofisticiraniji i fokusiran na jednu određenu kompaniju ili osobu. Zbog raznovrsnosti današnjih mreža, zaštita od napada je složen proces. Napadači pokušavaju da se infiltriraju u mreže gde je teško da se lociraju ili da se ukloni kod. Oni se ne oslanjaju samo na računare, već i na savremene alate - mobilnim uređaje ili društvene mreže. Otkrivanje infiltracija zahteva sve više sveobuhvatan pristup i međusobnu korelaciju dobijenih informacija.

Portfolio IT sigurnosnih rešenja u ALEF ponudi donosi pouzdanu i sveobuhvatnu zaštitu na osnovu zaštite od napada, tokom napada i posle napada. U isto vreme odražava potrebu za zaštitu različitih mrežnih pristupa:

  • komunikacije na Internetu,
  • komunikacije i pristupa u lokalnoj mreži,
  • data centara,
  • industrijskih mreža,
  • endpoint-a i mobilnih uređaja.

Sa ovim pristupom moguće je detektovati i nepoznate pretnje a ne samo trenutno poznate.

Proizvodi