NetApp kupuje Spot – cloud „compute“ brokera koji menja pravila igre

Nikola Radojlović

Pre Sales Engineer

nikola.radojlovic@alef.com

NetApp kupuje Spot.io, izraelsku startup kompaniju specijalizovanu za kontrolu troškova u cloud-u.

Na temu ugovora sa NetApp-om, Amiram Shacher, ko-osnivač i CEO kompanije Spot izjavio je da će „izgraditi novu biznis jedinicu u okviru NetApp-a, koja menja pravila igre na tržištu“. Kompanija Spot ima više od 500 korisnika, uključujući Intel, Sony, Ticketmaster i Verizon. Osnovana je 2015. godine i akumulirala je $52.6m ukupnog prihoda.

Koju vrstu kompanije kupuje NetApp?

Spot je cloud „compute“ broker ili virtualni cloud provajder, koji sarađuje sa sva tri cloud giganta. Spot-ov Elasticgroup proizvod pokreće biznis aplikacije na najjeftinijim „cloud compute“ instancama koje su trenutno na popustu, pritom održavajući service legal agreement. Prema NetApp-ovoj tvrdnji, ova tehnologija može uštedeti i do 90% javnih cloud compute i storage troškova, koji obično čine do 70% ukupne potrošnje u cloud-u. Na primer, pretpostavimo da se na javni cloud potroši $1,000 mesečno, a od toga $700 na „compute“ i „storage“ resurse, Spot tehnologija bi, po NetApp-u, dovela do uštede od $630, omogućavajući da celokupna mesečna potrošnja bude u oko $370.

NetApp će koristiti Spot da bi uspostavio „infrastrukturu zasnovanu na aplikacijama“ kako bi omogućio svojim korisnicima da koriste više aplikacija u javnom cloud-u. Spot-ova as-a-service usluga će obezbeđivati kontinuiranu „compute“ i „storage“ optimizaciju legacy enterprise alikacija, cloud-nativnih radnih opterećenja i velikih skupova podataka.

Anthony Lye, rukovodilac NetApp-ovog sektora za „public cloud“ usluge, navodi da: „Traćenje sredstava u public cloud-ima zbog neiskorišćenih resursa, kao i predimenzionisanja resursa je značajan i rastući korisnički problem, koji usporava proces usvajanja javnog cloud-a.

NetApp_Spot

Na dijagramu su prikazani Spot optimizovani cloud „compute“ troškovi, kao i NetApp optimizovani  cloud „storage“ troškovi

„Kombinacija NetApp-ove jedinstvene platforme za blok, fajl i objektni storage i Spot-ove „compute“ platforme pružiće vodeće rešenje za kontinuitet i optimizaciju troškova za sva radna opterećenja, kako cloud-nativna, tako i legacy. Optimizovani korisnici su zadovoljni korisnici, a srećni korisnici prebacuju više svog poslovanja u javni cloud“.

NetApp i javni cloud

NetApp-u je proizvođač „on-premises“ storage sistema koji podstiče svoje korisnike da koriste njegove „storage“ servise u javnom cloud-u, što je vrlo važno istaći. NetApp je kupio CloudJumper krajem aprila 2020. i na taj način došao do tehnologije na kojoj će zasnivati NetApp Virtuelne Desktop Servise (VDS), obezbeđujući virtuelnu desktop infrastrukturu iz javnog cloud-a za korišćenje pri radu od kuće. To će uključivati i cloud „compute“ i „storage“, a Spot tehnologija će moći da se koristi za optimizaciju povezanih troškova.

„Javne cloud platforme su podrazumevano rešenje za razvoj svih novih aplikacija“, svedoči Lye. Današnji programeri „ne žele da temeljno poznaju samu infrastrukturu kako bi razvijali i testirali svoj kod... Zašto onda sama infrastruktura ne bi imala sposobnost da optimizuje performanse, dostupnost i troškove, čak i kada se zahtevi menjaju i evoluiraju?“

Dogovor o kupovini Spot-a trebalo bi da bude realizovan do kraja oktobra, ukoliko se ne desi nešto neuobičajeno. Spot će nastaviti da nudi i podržava svoje proizvode kao deo NetApp-a.

Elastigroup tehnologija

Elastigroup kreira virtualnu serversku „compute“ instancu u javnom cloud-u, koja se sastoji od Spot instanci, rezervisanih instanci i on-demand instanci. Ova virtualna instanca je uvek dostupna i dinamična, i menja svoj tip instance kako bi kontinuirano pronalazila i koristila novčano najpovoljnije instance koje su dostupne u datom trenutku. 

Broj servera se menja u skladu sa zahtevima i počecima i završecima finansijskih intervala u javnom cloud-u. Obračun Spot instanci se odvija na spot tržištu, a kompanijski algoritmi predviđaju fluktuacije cena na spot tržištu i pokreću on-demand instance kada cena na spot tržištu prevaziđe njihovu cenu.

Spot Background

Spot su osnovali u Tel Avivu 2015. godine Shachar, Liran  Polak i Ahron Twizer, koji je kasnije napustio kompaniju. Shachar i Polak su bili članovi MAMRAM-a ili odeljenja za cloud infrastrukturu Izraelskih odbrambenih snaga, odgovorni za upravljanje data centrima i sistemima za virtualizaciju.

Oni su kasnije diplomirali kompjuterske nauke i njihovo akademsko istraživanje je bilo fokusirano na adresiranje neefikasnosti data centara korišćenjem Spot Instanci u Amazon Cloud-u.

Spot Instance su bili suvišni „compute“ kapaciteti prodavani od strane AWS-a sa popustima i do 90% u odnosu na normalnu cenu „compute“ instanci. One su mogle biti isključene u roku od 2 minuta ukoliko je AWS-u bio potreban taj kapacitet za svoj regularni biznis. 

Shachar i Polak su dizajnirali machine learning model koji predviđa kada će AWS-u ti kapaciteti biti potrebni nazad, i Shachar je uveo prelazak na AWS Spot instance za svoje IT compute potrebe. Odatle, oni su proširili svoje servise i na Azure i Google Cloud.

Detalje o NetApp-ovom ugovoru sa kompanijom Spot možete pronaći ovde.