Nutanix Calm

Goran Martić

Nutanix Consulting Engineer EE, Greece and Cyprus

goran.martic@alef.com

Nutanix

Usmerite način upravljanja aplikacijama i podržite biznis!

Šta omogućava i zašto je relevantan danas?

Svi pričamo o tehnološkoj kompleksnosti — i uticaju na usporavanje poslovnih procesa, formiranje izolovanih “ostrva znanja” unutar kompanija, nepostojanja konzistentnog okruženja, veće mogućnosti “greške” u radu administratora itd. Kompleknost je nužna pojava sa tehničkim napretkom, novim funkcionalnostima, pojavom virtuelizacije i sve većeg broja “over the top” upravljačkih alata, … sve su ovo dodatni nivoi apstrakcije koji usložnjavaju stvari. I ovo ne možemo izbeći, ovo nam je potrebno s obzirom da težimo da ostvarimo “softverski definisan” data centar i maksimalnu moguću automatizaciju rada sa infrastrukturom.

 Nutanix

IT Kompleksnost

 

Zapravo, veći uzrok pomenutih problema s početka teksta leži u činjenici da je većina alata usmerena na upravljanje infrastrukturom a ne aplikacijama. A znamo svi da je krajnji cilj našeg rada kao administratora sama Aplikacija, to je ono što zanima Biznis. To dovodi do potrebe za velikim brojem međusobno nepovezanih operacija koje je potrebno izvršiti da bi naša aplikacija profunkcionisala (aktivacija VM-ova, instalacija i konfiguracija OS-a, mrežna i firewall konfiguracija, instalacija i konfiguracija same aplikacije itd).

Kao što pretpostavljate, Nutanix Calm adresira upravo ovaj problem. Ali da se vratimo na kratko unazad 15-ak godina, na početak 21. veka… Uvodi se polako serverska virtuelizacija koja je napravila veliki iskorak u načinu i zapravo celom pristupu upravljanju infrastrukturom. Virtuelna mašina (sa svojim OS i svim aplikacijama) je sada potpuno odvojena od fizičkog servera. To nam je omogućilo veliku fleksibilnost i agilnost u radu sa našim (sada virtuelnim) serverima: žive migracije, snimanje stanja, kloniranje, pravljenje šablona, lako menjanje resursnih parametara, …

Ovo je postalo moguće zbog jedne jednostavne činjenice — virtuelna mašina je softverski konstrukt. Kada smo “server” (operativni sistem + aplikacije) apstrahovali u softver onda je postalo moguće manipulisati njime na brz i elegantan način i time omogućiti navedene funkcije. Zamislite samo kako izgleda proširivanje RAM memorije na virtuelnoj mašini… i uporedite kako smo to ranije radili na fizičkim serverima.

Nutanix

Calm Blueprint - Aplikativni "recept"

 

Sa Calm-om ovaj način upravljanja “podižemo” na aplikativni nivo. Srž Calm-a je Aplikativni Recept (engl. Blueprint) koji sadrži sve potrebne parametre i korake neophodne za aktivaciju aplikacija. Opet, moć Calm-a upravo leži u činjenici da je aplikativni recept softverski konstrukt. Ovim suštinski možemo lako da aktiviramo, repliciramo, ažuriramo i migriramo aplikacije na različita okruženja. Zapravo, upravljamo kompletnim životnim ciklusom Aplikacije: od inicijalnog aktiviranja, skaliranja, ažuriranja pa sve do deaktivacije.

Šta smo dobili sa ovim? Ne samo da smo aplikaciju “odvojili” od fizičke infrastrukture nego smo sve njene potrebne delove “spakovali” u lako prenosiv format. Time je naša aplikacija postala samostalna i portabilna. U suštini, sa Calm-om dobijamo isto ono što kontejnerska virtuelizacija omogućava mikroservisnim aplikacijama, ali sada za tradicionalne, monolitne aplikacije… što je većina aplikacija danas.

Koji su to sve sastojci recepta konkretno: virtelne mašine, operativni sistemi, paketi i servisi za OS, izvršni/binarni kod aplikacije, aplikativni konfiguracioni fajlovi, mrežni parametri i sl. Kako ih uvezujemo zajedno, tj. kako “pravimo korake”? Koristeći jednostavni grafički editor i po potrebi dodatne skripte za naprednu automatizaciju (Bash, PowerShell, Python), ili čak i configuration management alate (Ansible, Puppet, Chef).

Nutanix

Calm grafički editor pojednostavljuje "spremanje " aplikacija

 

Ono što je jako zgodno kod Calm-a jeste što on omogućava svojim krajnjim korisnicima, bilo da su to IT operateri ili programeri, da samostalno aktiviraju aplikacije koje žele a koje je naravno prethodno centralni IT definisao i odobrio.

Nutanix

Calm Marketplace - Aplikativna "samoposluga" vaše kompanije

 

Dodatno, Calm omogućava aktivaciju aplikacija na vašoj data centar infrastrukturi (VMware, Nutanix) ili na javnim Cloud provajderima (Amazon AWS, Microsoft Azure, Google GCP). I naravno, kasnije da ih migrirate ako se predomislite.

Nutanix

Vi birate gde će Aplikacija da se izvršava

Za kraj pomenimo još da je Calm izuzetno prijateljski nastrojen prema programerima. Najkraće moguće, postoji nativna integracija sa Jenkins-om i Kubernetes-om. Šta to znači? Znači da možemo da kreiramo kompletan CD/CI pipeline “s kraja na kraj”. Od razvoja i testiranja softvera na testnog okruženju, gde programer push-uje izmene na Git server koji inicijalizuje Jenkins build pipeline, što pozove Calm recept koji na kraju aktivira vašu aplikaciju na produkcijskoj infrastrukturi, bilo da je ona u vašem data centru ili da koristite javni Cloud. Kubernetes je defakto standard za kontejnersku okrestraciju, tako da su ako razvijate aplikacije zasnovane na mikroservisnoj arhitekturi i njihovu isporuku možete automatizovati u potpunosti.

Nutanix

Calm voli developere - Nativna integracija sa Jenkins-om i Kubernetes-om

 

Ako želite da saznate više detalja preporučujemo Nutanix sajt, Calm knjižicu ili pogledajte naš Calm webinar na našem jeziku koji smo skoro održali. Naravno, tu je i naš ALEF Nutanix tim ako vas zanimaju sledeći koraci.