NetApp Advanced Drive Partitioning - část 2

V tomto příspěvku se budeme zabývat segmentováním SSD disků pro Flash Pool. Segmentování SSD disků pro Flash Pool se trochu odlišuje od ADP pro root particie. Cílem ADP pro Flash Pool je umožnit sdílení jedné sady SSD disků několika Flash Pool agregáty, což umožní snížit počet paritních a spare disků a zároveň zvýšit flexibilitu řešení. 

V první implementaci byl Flash Pool vytvořen dedikováním skupiny SSD disků, které tvořily buď RAID-4, nebo RAID-DP skupinu, do existujícího agregátu tvořeného rotačními disky. Pokud však pracujeme s clusterovým řešením, jež obsahuje několikero agregátů, je tento přístup nehospodárný. 

ADP pre Flash Pool znižuje počet potrebných paritných a spare diskov a tým zlepšuje využitie kapacity

ADP pro Flash Pool segmentuje každý SSD disk na 4 části (na rozdíl od ADP pro root particie). Na levé straně obrázku 1 je ukázka konfigurace bez ADP. Jsou tam 2 technologie Flash Pool , z nichž každý užívá jeden RAID-4 tvořený dvěma datovými SSD disky a jedním paritním diskem, takže ze 6 disků jsou 2 dedikovány pro paritu. Na pravé straně obrázku je konfigurace stejného počtu disků s ADP pro Flash Pool. Stejně jako na levé straně, je i tady použitý RAID-4, ale každá RAID skupina se rozprostírá přes všech 6 disků a tím se snižuje potřeba paritních disků na 1. Režijní nároky na paritu se snížily z 33 % na 16,5 % (prakticky platí, že čím větší je RAID skupina, tím nižší jsou náklady na režii).

Pokud máme např. diskové pole zakládající se na 2 „nodech “, na kterých jsou 4 agregáty, 3 na prvním nodu a 1 na druhém nodu, systém pak potřebuje minimálně 10 SSD disků, abychom získali 1 SSD disk jako cache pro každý agregát. U 400GB SSD disků by skutečná SSD kapacita pro každý agregát byla 330 GB z celkové hrubé SSD kapacity představující 4 TB. Vytvoření jednoho velkého diskového „poolu“ z 10 SSD disků s použitím ADP pro Flash Pool zvýší použitelnou SSD kapacitu v každém Flash Pool na 799,25 GB.

Co si zapamatovat?

  • Jeden SSD pool segmentovaný na ADP pro Flash Pool může být rozdělen mezi maximálně 4 Flash Pool agregáty.
  • Pouze SDD disky v rámci Flash Pool agregátu jsou segmentované, HDD disky ne.
  • Datový agregát, jenž se zakládá jen na SSD discích, nemůže být segmentován prostřednictvím ADP pro Flash Pool. 

Začátek tohoto článku nájdete zde: NetApp Advanced Drive Partitioning - part 1