ALEF i Spark Analytics vas pozivaju na LEGO Serious Play radionicu!

Bojana Glogovac

Marketing and Training Specialist

Bojana.Glogovac@alef.com

Lego

Da li biste voleli da podstaknete kreativno razmišljanje u okviru svog tima i pokušate da rešite probleme na drugačiji način? Da li ste dovoljno smeli da otključate “skrivene potencijale“ ljudi iz Vašeg tima? Da li želite da unapredite timsku efikasnost?

Iskusite drugačiji način mišljenja – “mišljenje rukama” na našoj LEGO® SERIOUS PLAY® radionici!


Zašto da gradimo modele umesto da o njima razgovaramo?

LEGO® SERIOUS PLAY® (LSP) čini da mislimo našim rukama, a ruke su povezane sa 80% ćelija u našem mozgu. Kreativni, reflektivni način razmišljanja, kada nešto gradimo i stvaramo, podstiče naš mozak da radi drugačije i angažuje tri modaliteta - vizualni, auditivni i kinestetički. Korišćenjem sva tri modaliteta omogućeno je bolje izražavanje ideja, aktivno slušanje i bolje pamćenje.

LSP metoda gradi zajednički jezik između učesnika radionice, bez obzira na njihovu različitu ekspertizu, poslovnu poziciju, pa čak i prostornu udaljenost i različite kulture iz kojih dolaze. Omogućava da problemima pristupimo iz jednog drugačijeg ugla, maksimalno koristeći timske kapacitete, tako da svaki član tima daje podjednaki doprinos svojim idejama i rešenjima.

Prednosti LEGO® SERIOUS PLAY® metode
  • Podstiče bolje izražavanje ideja, aktivno slušanje i bolje pamćenje;
  • Smanjuje opterećenje radne memorije i omogućava duže i bolje pamćenje različitih podataka;
  • Kreira vizualne podsetnike različitih aspekata problema;
  • Podstiče razmišljanje komunikaciju i rešavanje problema;
  • Podstiče nekonvencionalne načine razmišljanja i rešavanje problema;
  • Neguje zajedničku saradnju i doprinose;
  • Priprema timove za isporuku rešenja u kompleksnom i nepredvidivom okruženju (agilni prinicipi funkcionisanja).

Mogućnosti primene Lego Serious Play metode su brojne.  Iskoračite u svet igre kao ultimativne forme istraživanja i korišćenja timskog potencijala.

 Prijavite se na naš besplatan seminar koji se održava 24. oktobra i saznajte više.

Lokacija: Kafeterija Fontana, ul. Pariske komune 13

Vreme: 9:30 - 12:30h

PRIJAVA