AltaVault - NetApp rešenje za sigurno i efikasno korišćenje javnog i privatnog clouda za backup i recovery

Bratimir Timotijević

Account Manager

bratimir.timotijevic@alef.com

Tradicionalna rešenja za backup i recovery podataka su spora, skupa i riskantna. Korisnici danas očekuju instant oporavak bez gubitaka podataka što tradicionalna backup i recovery rešenja ne omogućavaju.

Rezultat toga je da mnoge organizacije nisu u skladu sa sopstvenim politikama zaštite podataka.

AltaVault  je NetApp rešenje za sigurno i efikasno korišćenje javnih i privatnih clouda za backup i recovery. AltaVault se integriše sa postojećim backup softverom i uz kompresiju, deduplikaciju i enkripciju prenosi podatke u cloud po izboru korisnika.

AltaVault enkriptuje i dugotrajno pamti backup u cloud dok u isto vreme na lokalnim diskovima drži privremenu kopiju backupa. Recovery podataka je moguće raditi sa lokalnih diskova ukoliko su traženi podaci još uvek dostupni lokalno, a ukoliko nisu onda se traženi backup podaci automatski i brzo preuzimaju iz clouda.  Rezultat toga je ekonomski isplativo rešenje za backup i recovery sa boljim RPO/RTO parametrima, rizik od gubitka podataka je sveden na minimum, a troškovi upravljanja backup podacima su niži.

AltaVault podržava privatne i javne cloud provajdere za skladištenje podataka i većinu vodećih backup aplikacija.

netap

Glavne prednosti AltaVault-a:

  • Jedinstvena efikasnost
  • Enterprise-class skalabilnost na otvorenoj platformi
  • Potpuna sigurnost i usklađenost
  • Jednostavan za implementaciju i upravljanje

AltaVault dolazi u tri verzije, kao fizički uređaj, kao virtuelni (može se aplicirati na Microsoft Hyper-V i VMware vSphere) i kao cloud-based appliance na AWS-u i Azuru. Svi podaci su enkriptovani već na lokalnom disku, pa je zbog toga prenos podataka u cloud potpuno siguran.

Implementacija AltaVault-a se sastoji od:

  • Izbora cloud provajdera za skladištenje (podržani su vodeći javni cloud provajderi, a moguće je koristiti i sopstveni cloud )
  • Izrade NFS ili SMB sharea na AltaVault uređaju
  • Integracije sa backup aplikacijom (potrebno je konfigurisati backup aplikaciju da njena destinacija za skladištenje backupa bude AltaVault)

AltaVault trial licencu u trajanju od 90 dana možete skinuti sa linka.