Azure NetApp Files and Sync: Saradnja putem Cloud-a

Maša Pevac

NetApp Channel Marketing Manager

masa.pevac@alef.com

Usluga Azure NetApp Files, uz upotrebu standardnog SMB protokola, omogućava vam pristup fajlovima u Azure cloud-u na isti način kao što im pristupate u vašem lokalnom okruženju (na lokalnom Widows file serveru).

Ovo vam omogućava da u Cloud-u podignete Vaš file server.

Time dobijate mogućnost pružanja file usluga na cloud-u, možete prebaciti vaše file share aplikacije u Azure bez ikakvih izmena (lift-and-shift), i omogućite cloud file sharing između više aplikacija.

Šta predstavlja usluga Azure NetApp File Service?

Azure NetApp File Service, deo je Microsoft Azure Cloud platforme koja omogućava kompanijama da dele dokumente između on-premises i cloud okruženja,  korišćenjem Server Message Block (SMB) protokola i API-ja. Ovaj servis vrši enkripciju kako već uskladištenih  podataka, tako i tokom njihovog prenosa, putem HTTPS i SMB 3.0 protokola.

Azure NetApp File Service omogućava deljenje fajlova putem ugrađenih UI-a, Powershell-a ili Azure CLI-ja. Ove usluga, kao i većina usluga u Cloud-u, podrazumevaju troškove obezbeđivanja prostora za storidž, kao i troškove pristupa.

Azure NetApp Files Service je jedna od tri donekle slične, a ujedno i specijalizovane usluge koje Azure nudi. Tabela u nastavku će pokazati koja je prednost ove usluge u odnosu na druge Azure usluge.

Azure Files

Azure Blobs

Azure Disks

Udaljen pristup strukturiranim podacima kroz SMB, biblioteke klijenata i REST interfejs

 

Udaljeni pristup nestruktuiranim podacima kroz biblioteke klijenata i REST interfejs

Lokalni pristup podacima putem biblioteka klijenata i REST interfejsa

 

Šta je SMB?

Server Message Block (SMB) je client-server protokol koji se koristi za deljenje/dodeljivanje pristupa resursima, kao što su fajlovi, printeri, serijski portovi, ili za prenos transakcionih protokola za međuprocesnu komunikaciju putem mreže. SMB ima sposobnost komunikacije sa bilo kojim serverskim programom podešenim da prima SMB zahteve klijenata preko TCP/IP ili upotrebom NetBIOS.

Korišćenje SMB protokola omogućava postavljanje fajlova koje delite direktno na Windows, Linux, ili macOS u lokalnom okruženju ili na VM u cloud-u. SMB obezbeđuje univerzalniju komunikaciju između uređaja i omogućava pristup sigurnosnim funkcijama kao što su end-to-end enkripcija i AES bazirano upisivanje.

Povremeno, SMB se naziva i Common Internet File System (CIFS) što je zastareli naziv za SMB koji više nije u upotrebi zbog svoje neefikasnosti.

Primeri upotrebe Azure NetApp File servisa:

Azure NetApp Files je najbolje upotrebljavati u sledećim situacijama:

  • Kao file server – zamenjuje lokalni fajl server ili NAS storidž na Azure. Replikacija podataka putem File Sync-a na Windows servere omogućava povećanje performansi distribuiranog keširanja podataka.
  • Lift and shift – omogućava migraciju podataka bez modifikovanja fajlova iz lokalnog okruženja koji se dele na Azure cloud-u. Na raspolaganju je mogućnost premeštanja kako podataka tako i aplikacija, kao i mogućnost premeštanja podataka dok aplikacije ostaju u lokalnom okruženju, a sve u zavisnosti od konfiguracije aplikacije.
  • Deljenje aplikacija – može se konfigurisati kao centralizovani udeo konfiguracionih fajlova i drugih podataka u okviru deljene aplikacije. Ovde postoji jedan nedostatak koji se ogleda u tome da je pristup moguć samo kroz SMB protokol.
  •  Monitoring i analitika – omogućava centralizaciju log fajlova i prikupljenih metrika za lak pristup alatima za praćenje i analitiku preduzeća. To osigurava da podaci budu dostupni sa bilo koje lokacije i štiti ih od mogućih gubitaka usled lokalnih padova.
  • Razvoj i testiranje – mogu se koristiti kao centralni storidž uslužnih programa i softvera koji se koriste tokom razvoja i testiranja. Podržava brza radna okruženja zahvaljujući lakoći pristupa koji poseduje.

Više informacija o Azure NetApp File Service i Azure Sync možete pronaći na NetApp-ovom zvaničnom sajtu:

https://cloud.netapp.com/blog/azure-file-share-and-sync-collaborating-through-the-cloud