Disaster recovery za NetApp HCI sada moguć uz Cleondris HCC

Nikola Radojlović

Pre Sales Engineer

nikola.radojlovic@alef.com

NetApp®HCI  je u svoju ponudu uvrstio i Cleondris HCC. 

Ovaj alat za orkestraciju disaster recovery procesa može pomoći svakoj organizaciji da se pripremi, kao i da se nosi sa svakim ozbiljnijim prekidom rada svoje IT infrastrukture.

Cleondris_1


Karakteristike Cleondris HCC  

  • Cleondris poseduje pregledan i jednostavan HTML5 UI.
  • Failover: Cleondris omogućava kreiranja plana za pokretanje virtuelnih mašina po ispravnom redosledu.
  • Cleondris obezbeđuje sprovođenje multi-tier failover planova za brz oporavak VM-ova u kriznim situacijama.
  • Test failover: Omogućeno je i bezbedno testiranje failover-a, a da to nema uticaj na produkciju, kako bi se osiguralo da će stvarni failover ispravno funkcionisati kada za to bude potrebe.
  • Postoji mogućnost kreiranja orkestracije planova, što znači da vaš testirani plan možete dodati u „plan planova“, pri čemu, da ćete u kriznoj situaciji moći da izvršite samo glavni plan, koji će pokrenuti sve vaše ispravne planove.
  • Jednostavan postupak ažuriranja predstavlja zahvalnu karakteristiku upravo zato što Cleonidris ima veliki broj update-a.
  • Wizard za replikaciju pomaže da se na jednostavan način pokrene NetApp Elements® replikacija.

 

Cleondris_2

 

  • Može se podesiti „log forwarding“ za različite timove jedne organizacije, poput: tima za bezbednost, tima za razvoj kontinuiteta poslovanja i disaster recovery (BCDR) tima.
  • Postoji mogućnost dobijanja izveštaja koji informiše o test ili stvarnom failover-u.

Dodatnu pogodnost predstavlja mogućnost testiranja aplikacija i upgrade OS-a u test failover-u na postojećem produkcionom kodu ali u vidu testa, a ne u produkciji. Time se ne remeti produkcija i ne može biti načinjena štete ukoliko aplikacija ne funkcioniše. Ovo je mnogo bolje rešenje u odnosu na lab testiranje na izvornom kodu.

Više informacija o ovoj temi  možete pronaći u NetApp tehničkom izveštaju pod nazivom NetApp HCI Disaster Recovery with Cleonidris.