NetApp All Flash C190 + GRATIS 10 TB FabricPool 3YR

Nikola Radojlović

Pre Sales Engineer

nikola.radojlovic@alef.com

Pristupačan All Flash sistem za skladištenje podataka

NetApp je objavio novi uređaj iz All Flash FAS serije, AFF C190. U internoj šasiji visine 2U nalaze se dva kontrolera i dva redundantna napajanja. Na prednjoj strani predviđen je prostor za do 24 interna SSD diska. Ovaj uređaj ne podržava proširenje dodatnim eksternim policama.

AFF C190_1

Kontroleri na C190 rade u Active/Active režimu. Ovo znači da kontroleri rade nezavisno, svaki opslužujući svoja radna opterećenja. U slučaju pada jednog kontrolera, drugi kontroler pored svojih, preuzima i poslove kontrolera koji je van funkcije (u roku od 2 do maksimalnih 15 sekundi) do momenta zamene. Ovaj proces odvija se transparentno, u smislu da aplikacije ne prestaju sa radom tokom failover operacije.

U slučaju prekida napajanja, svi neupisani podaci biće kopirani u internu flash memoriju kontrolera pa će samim tim podaci biti sačuvani i u slučaju dužeg otkaza(baterijom podržana NVRAM memorija).

C190 poseduje 2x 64-bit 8-core Intel Broadwell-DE procesora i 64GB memorije, i dolazi samo u prekonfigurisanim Express Pack varijantama sa 960GB SSD diskovima.

AFF C190_02

Po pitanju konektivnosti, za UTA varijaciju sistema, na raspolaganju je 8 UTA2 portova (4 po kontroleru) koji mogu biti 16Gbps FC, 10Gbps Ethernet, 1Gbps Ethernet BASE-T, ili njihova kombinacija. Minimum jedan par portova po kontroleru moraju biti identično konfigurisani. Isti UTA2 portovi mogu biti korišćeni za FC ili iSCSI/NAS konektivnost, zavisno od logičke konfiguracije u samom softveru.

Postoji i varijacija sa 8 BASE-T porta (RJ45), koji moraju biti 10Gbps Ethernet (mogu raditi i na 1Gbps).

Na slici ispod prikazan je jedan od dva C190 kontrolera unutar šasije.

AFF C190_03

 

Softverske funkcionalnosti koje podrazumeva AFF C190

iSCSI/FC/CIFS/NFS – uređaj dolazi sa svim licenciranim protokolima, kao i potrebnim fizičkim portovima za povezivanje sa serverima/klijentima.

Snapshot – Patentirana NetApp funkcionalnost kreiranja gotovo neograničenog broja slika podataka u SAN i NAS okruženju. NetApp Snapshot se kreira u roku od nekoliko sekundi, nezavisno od veličine seta podataka, jer ne prepisuje/kopira podatke pri kreiranju Snapshot-a. Iz tog razloga se na sistemu mogu nalaziti hiljade Snapshot-ova, bez uticaja na performanse.

Inline zero deduplikacijaInline uklanjanje all-zero blokova, pre nego se isti uskladište na diskovima.

Inline/postprocess kompresija – kompresija podataka na nivou grupe blokova koja omogućava značajne uštede prostora. Inline kompresija se obavlja pre nego se podaci uskladište na diskove. Podaci koji zahtevaju više resursa se naknadno komprimuju, korišćenjem postprocess kompresije.

Inline/postprocess deduplikacija – Deduplikacija na nivou bloka, nezavisno od toga da li se podaci skladište kao SAN ili NAS. Inline deduplikacija se obavlja pre nego se podaci uskladište na diskove. Podaci koji zahtevaju više resursa se naknadno dedupliciraju, korišćenjem postprocess deduplikacije, takođe na nivou bloka.

Inline data compaction – NetApp je bio prvi proizvođač koji je omogućio inline kompresiju na produkcionim podacima. Nakon toga, uvodi postprocess kompresiju podataka, a nedugo zatim i inline kompresiju, tj. proces koji se odvija pre nego se podaci uskladište na diskovima. Inline data compaction je novina u ONTAP verziji 9. Ova funkcionalnost se svodi na to da logički blokovi manji od 4KB budu upakovani u jedan 4KB fizički blok na diskovima. Pored dramatičnog povećanja efektivnog prostora na All Flash sistemima, ova funkcionalnost je omogućena i na FAS sistemima.

AFF C190_04

Kako se proces odvija kada su uključene sve tri funkcionalnosti: deduplikacija, kompresija i kompakcija:

  1. Prvo što se dešava, kako podaci dolaze na upis, je detekcija blokova koji u sebi sadrže sve nule. Ovi blokovi se ne skladište na diskovima, već se umesto njih beleže samo meta-podaci.
  2. Sledeći korak je inline compression. Ovaj proces je veoma efikasan u određivanju toga da li se blok može komprimovati za više od 50%. Ovo se proverava iz razloga što se ne žele trošiti CPU ciklusi na podatke čijom kompresijom se više gubi nego dobija.
  3. Nakon ovoga se radi inline deduplication proces. Ova funkcionalnost je prvi put primenjena u verziji 8.3.2 ali je provera vršena samo na podacima koji su se zadesili u memoriji. Sa trenutno aktuelnom verzijom 9, ova funkcionalnost se odnosi kako na podatke u memoriji, tako i na podatke koji su nedavno upisivani na diskove. U paraleli sa ovim procesom, odvija se postprocess deduplikacija, u kojoj se svi podaci koji već nisu deduplicirani inline procesom (pre zapisivanja na diskove) proveravaju i dedupliciraju naknadno.
  4. Po završetku svih navedenih procesa, a pre nego se podaci upišu na diskove, odvija se proces pod imenom data compaction (funkcionalnost predstavljena u verziji 9 ONTAP OS-a). Svi podaci koji su prethodno prošli kroz proces kompresije ili nisu još prošli proveru, kandidati su za data compaction. Tako se mali, nekomprimovani blokovi podataka (manji od 4KB) ali i podaci koji su imali stepen kompresije veći od 75%, pre upisa na fizičke blokove, logički stavljaju u 4KB fizički blok koji se, kao takav, upisuje na diskove. Po pravilu, što su dokumenti manji i kompresija veća, inline compaction ima veći, sinergijski efekat.

RAID-DP – RAID-DP je NetApp podrazumevani RAID tip (RAID-Double Parity). On zahteva dva parity diska po RAID grupi i štiti podatke u slučaju istovremenog pada do dva diska. Za RAID-DP, preporučena veličina RAID grupe je od 12 do 20 HDD-a i od 20-28 SSD-a, čime se smanjuje i cena zbog manjeg broja parity diskova. RAID-DP takođe dozvoljava on-line širenje RAID grupa.

Thin Provisioning – funkcionalnost kojom se serverima/klijentima prezentuje značajno veći logički kapacitet od fizički zauzetog kapaciteta na samom storage sistemu.

FlexVol – logički kontejneri nad kojima se izvršavaju sve ostale funkcionalnosti: Snapshot, deduplikacija, kompresija, kompakcija, thin provisioning, SnapMirror, SnapVault, itd. FlexVol logički volumeni se mogu dinamički proširivati ali i smanjivati bez prekida u radu aplikacija.

NetApp Volume Encryption – softverski bazirana tehnologija za enkriptovanje podataka u mirovanju, na nivou volumena. Ključ za enkripciju je dostupan jedino storage sistemu osigurava da se podaci ne mogu pročitati ako se diskovi izvade iz samog sistema. I podaci i meta-podaci se enkriptuju. Mogućnost korišćenja ugrađenog Onboard Key Manager-a omogućava čuvanje ključeva na samom sistemu, a postoji i mogućnost korišćenja spoljnog Key Manager-a. NVE se može koristiti na bilo kom tipu agregata (HDD, SDD, hibrid), i može se koristiti zajedno sa NSE diskovima, kao drugi nivo enkripcije.

Storage QoS – ova funkcionalnost se koristi kako bi garantovali da performanse kritičnih radnih opterećenja neće biti degradirane od strane drugih radnih opterećenja koja se takmiče za iste resurse. Moguće je podesiti QoS Max i QoS Min za svaki workload. QoS Max ili Qos ceiling je maksimalni throughput koji određeno radno opterećenje može da „zauzme“, kako bi se ograničio njegov uticaj na sistemske resurse. QoS Min ili QoS floor se podešava na kritičnim radnim opterećenjima, čime se osigurava da će ono dobiti minimalne neophodne vrednosti throughput-a bez obzira od zahteva drugih radnih opterećenja. Moguće je podesiti i QoS Max i QoS Min na istom radnom opterećenju. Adaptivni QoS će automatski povećati/smanjiti QoS vrednost sa povećanjem/smanjenjem veličine radnog opterećenja, zadržavajući odnos IOPS / TBs(GBs).

                               AFF C190_05                          AFF C190_05_a

System ManagerOnCommand System Manager je grafički interfejs koji omogućava upravljanje NetApp storage sistemima i objektima (diskovima, volumenima, agregatima) i izvršavanje opštih zadataka vezanih za storage sisteme iz web browser-a. Klaster administratori mogu koristiti System Manager za administraciju čitavog klastera i njegovih resursa.

Unified ManagerActive IQ Unified Manager je grafički produkt koji pruža opsežne monitoring i upravljačke mogućnosti nad više NetApp ONTAP sistema (klastera), kako bi omogućio upravljanje raspoloživošću, kapacitetima, zaštitom i performasama. Unified Manager se može instalirati na Linux i Windows serverima, ili kao virtualni appliance na VMware hostu.

Workflow AutomationOnCommand Workflow Automation je softversko rešenje koje pomaže pri automatizaciji upravljačkih zadataka, kao što su provisioning, migracija, decommissioning, konfiguracije za zaštitu podataka i kloniranje. Workflow Automation se koristi za dizajniranje tokova zadataka specificiranim od strane procesa kompanije.

Virtual Storage Console, VASA Provider and Storage Replication Adapter – Mogućnosti VSC-a, VASA Provajdera i SRA za VMware vSphere product suite, pružene kroz virtualni appliance. Ovaj skup alata omogućuje plug-in-ove za vCenter Server koji pružaju end-to-end lifecycle management za virtualne mašine u okruženjima koja koriste NetApp storage sisteme.

ActiveIQ – NetApp Active IQ je web bazirani servis koji omogućuje prediktivnu analitiku i proaktivnu podršku, kako bi pružio optimizovane operacije. Actove IQ radi sa AutoSupport-om i prezentuje informacije koje omogućavaju laku analizu u svrhu modelovanja i optimizovanja storage infrastrukture.

SnapRestore – predstavlja funkcionalnost kojom se oporavak podataka iz Snapshot-a obavlja gotovo trenutno, bez kopiranja podataka, kako u NAS tako i SAN okruženju.

FlexClone – Snapshot kopija produkcionih podataka nad kojom se može vršiti upis. Ponaša se kao nezavisna kopija iako nema kopiranja podataka već se dodatno upisuju samo promene i to na nivou bloka od 4KB. Primer: postoje desetine developera kojima treba kopija baze podataka za testiranje. FlexClone funkcionalnost omogućava da svi developeri koriste iste blokove baze podataka, dok se samo izmene koje svaki od njih pojedinačno napravi, zapisuju. Ovim se drastično smanjuje potrošnja prostora na diskovima jer nema kopiranja podataka.

SnapMirror – NetApp softver koji se oslanja na Snapshot tehnologiju i koristi se za replikaciju unutar istog sistema, ili ne drugi sistem (lokaciju). SnapMirror radi na nivou FlexVol volumena, i moguće je birati između sinhrone i asinhrone replikacije. Sinhrona replikacija takođe može biti podešena kao  strict – neće poslati potvrdu hostu ukoliko podatak nije upisan na obe lokacije (nije uspela replikacija); i relaxed – dozvoliće upis podatka samo na prvu lokaciju i kasnije automatski izvršiti sinhronizaciju sa sekundarnom lokacijom kada se ponovo uspostavi replikacija između lokacija.

SnapVault – NetApp softver koristi se za bekap podataka sa jednog na drugi storage sistem tj. sa bržih na sporije diskove (SSD na SATA/SAS) ili za prenos bekapovanih podataka sa primarne ili vise lokacija na sekundarnu lokaciju. SnapVault se može podesiti u određenim vremenskim intervalima pa omogućava slanje konzistentnih bekapa na sekundarnu lokaciju.

SnapLockCompliance rešenje visokih performansi za organizacije koje koriste write once read many (WORM) storage kako bi zadržali kritične fajlove u neizmenjenoj formi iz regulatornih razloga. Ista licenca omogućava korišćenje SnapLock-a u strožijem Compliance modu, koji zadovoljava eksterne (državne) zahteve, kao i blaži Enterprise mod, za interne regulative. SnapLock koristi tamper-proof ComplianceClock kako bi utvrdio period zadržavanja WORM fajlova.

SnapCenter – Alat koji pruža centralizovanu kontrolu i pregled, i pruža korisnicima mogućnost da upravljaju application-specific bekapima, restorovima i klonovima. Korišćenjem SnapCentra, administratori baza, storage-a i virtualizacionih platformi koriste jedinstven alat za upravljanje operacijama bekapa, restora i kloniranja, za raznovrsne aplikacije, baze i virtualne mašine.

FabricPool – Rešenje za hibridni storage koje koristi All Flash agregate kao performance tier i objektni storage kao capacity tier. FabricPool će „vruće“ podatke čuvati na All Flash-u, dok će neaktivne „hladne“ podatke izmestiti na objektni storage, koji se može nalaziti ili u cloud-u ili on-premises (NetApp StorageGRID). Neaktivni podaci mogu zauzimati i do 80% celokupnog storage prostora, što čini FabricPool izuzetno efikasnim rešenjem, koje znatno smanjuje troškove storage-a, bez uticaja ne performanse, efikasnosti ili zaštite. On nadgleda korisnike aktivnosti nad svakim blokom podataka i označava ih kao „vruće“ ili „hladne“. Metapodaci uvek ostaju na SSD-ovima, dok se „hladni“ podaci pakuju u 4MB objekte i šalju na objektni storage. Ceo proces je potpuno transparentan za korsinike i aplikacije.

Za porudžbine do 30. aprila 2020. NetApp omogućava prvih 10 TB FabricPool BESPLATNO uz AFF C190.

Za više informacija obratite se ALEF NetApp timu: darko.ivanovic@alef.com .

AFF C190_06