NetApp ONTAP 9.8: Nove i unapređene funkcionalnosti

Nikola Radojlović

Pre Sales Engineer

nikola.radojlovic@alef.com

U ovom članku vam nudimo pregled svih novih funkcionalnosti operativnog sistema za skladištenje podataka, ONTAP 9.8. koji predstavlja svetskog lidera u ovoj IT oblasti.

Unapređenje korisničkog interfejsa

Ažuriranje Firmware-a putem Active IQ System Manager-a

Sa ONTAP 9.8, sada će biti moguće izvršiti ažuriranje firmware-a za diskove, police, servisne procesore, pa čak i univerzalno „popularne“ Disk Qulification fajlove putem ActiveIQ System Manager-a.

ONTAP_9_8_Firmware

Analiza File System-a

Postojaće FileSystem analiza direktno u Active IQ System Manager-u. Analiza kapaciteta, broj fajlova i direktorijuma, aktivnost i starost fajlova, upotreba fajlova, itd., koji se mogu prikazati u CLI-ju bez previše muke.

ONTAP_9_8_Analitika

Još više mogućnosti za Data Fabric

Šta je novo u pogledu Fabric Pool-a

NetApp je integrisao S3 protokol testno u svoj ONTAP softver sa verzijom ONTAP 9.6, a kod ONTAP 9.8 verzije, S3 je potpuno funkcionalan i spreman za korišćenje.

FabricPool sada i na drugom ONTAP sistemu

Ranije se FabricPool mogao koristiti samo sa StorageGrid-om ili drugim S3 odredištima u cloud-u, a sada je moguće korišćenje i konvencionalnog FAS sistema kao FabricPool target destinacije, zahvaljujući ONTAP 9.8. Dakle, ako korisnik ima primarni ONTAP sistem i želi da „hladne“ blokove podataka ili snapshot-ove prebaci na jeftiniji ONTAP sistem, to može učiniti sada. (Potrebno je prethodno proći kroz poseban „Approval Process“ samo ako podaci koji se prebacuju zauzimaju više od 300TB)

FabricPool od sada i za HDD-ove!

Do sada su samo korisnici All-Flash sistema ili sa „SSD-only“ aggregatima mogli imati koristi od FabricPool funkcionalnosti. Sa verzijom ONTAP 9.8, ovo se takođe menja. Čak i sistemi sa rotirajućim diskovima mogu koristiti FabricPool funkcionalnost kako bi slali „hladne“ blokove podataka ili snapshot-ove na drugi sistem.

SnapMirror na objektni storage (S3)

Sa ONTAP 9.8 takođe je moguće napraviti rezervnu kopiju na „cloud target“ na object storage nivou (S3). Ranije je bilo moguće jedino napraviti SnapMirror na Cloud Volumes ONTAP (ili, kao što je to već godinama moguće, na drugi on-prem ONTAP sistem). Sada SnapMirror radi i na S3. Za to će biti potrebna SnapMirror Cloud licenca. Licenciranje se vrši prema TB / po klasteru.

ONTAP_9_8_on_prem_to_cloud

Oni koji ne koriste cloud, mogu raditi SnapMirror na lokalni StorageGrid.

ONTAP_9_8_on_prem_to_storage_grid

Za orkestriranje veze SnapMirror-a sa S3, NetApp preporučuje upotrebu Cloud Manager-a ili partnerskih softvera kao što su VEEAM ili CommVault. Nativna NetApp orkestracija će uskoro biti dodata. Restore proces radi samo ako se vrati SnapMirror. Nije moguće aktivirati volumen u S3 bucket-u.

Novine u pogledu FlexGroups

ONTAP_9_8_FlexGroups

U pogledu FlexGroup-a došlo je do mnogo inovacija. Sažetak ovih novina predstavljen je u sledećim tačkama:

  • Datastore podrška za VMware
  • Podrška za Virtual Storage Console
  • SnapCenter Backup podrška
  • Od sada je podržano i 1023 SnapShot-ova za FlexGroup-e
  • NDMP backup-i sada mogu biti restartovani

Jednostavniji tehnički „refresh“

U cilju pojednostavljivanja regularnih tehničkih ažuriranja, sada je moguće:

  • dodavanje novih sistema u postojeći klaster,
  • razlika u verziji ONTAP softvera može biti do 2 godine (počevši od verzije ONTAP 9.8),
  • korišćenje Volume Move-a za migriranje podataka na novi hardver,
  • a zatim i uklanjanje starih nodova iz klastera

ONTAP_9_8_Simple_Tech_Refresh

SnapLock Unapređenje

SnapLock, WORM (write-once-read-more) funkcionalnost, sada takođe podržava i Volume Move. To omogućava premeštanje volumena koji imaju komplajans zaštitu u drugi agregat, bez potrebe za pravljenjem druge kopije.

MetroCluster Unapređenja

Unmirrored agregati su sada zvanično podržani za Metrocluter IP. Od sada se mogu zaštititi samo podaci koji su zaista kritični za poslovanje pomoću MetroCluster-a. Podaci koji za korisnika nisu toliko „dragoceni“ mogu ostati samo na jednoj strani MetroCluster-a.

ONTAP_9_8_MetroCluster_Updates

Prelaz sa 4-nodnog Fabric MetroCluster-a na 4-nodni IP MetroCluster

Za korisnike koji žele da izvrše tehničko ažuriranje svog starog MetroCluster-a sa 4 noda preko Fabric MCC-FC u MetroCluster sa 4 noda preko IP MCC-IP, sada imau mogućnost da to učine bez zastoja. MCC-IP sa 4 noda se dodaje na MCC-FC tokom tranzicije i podaci se migriraju posredstvom „volume move“. Sa druge strane, tranzicija MCC-FC sa 2 noda i dalje podrazumeva zastoj.

ONTAP_9_8_naslovna