ONTAP 9.7

Nikola Radojlović

Pre Sales Engineer

nikola.radojlovic@alef.com

Fokus nove verzije ONTAP sistema - ONTAP 9.7 je na jednostavnosti, cloud integraciji, kontinuitetu poslovanja i sigurnosti.

Jednostavnost

Značajno je pojednostavljen sam korisnički interfejs, koji sada automatizuje svakodnevne zadatke i olakšava i ubrzava pronalaženje problema i druge administrativne poslove. Sada je lakše uraditi dodelu prostora, zaštitu volumena, uključivanje enkripcije, pretragu i mnoge druge administrativne poslove. I sami procesi su optimizovani kako bi olakšali preglede kapaciteta, performansi, uključenih protokola i slično. Novi Dashboard će Vam na početnoj strani odmah prikazati: Potrebne akcije, Kapacitet, Performanse, Radna opterećenja, Procenat iskorišćenosti sistema, kao i Sigurnosne poruke. Čak je i sama instalacija sistema uprošćena i automatizovana, pa Vam recimo više nije potreban ni konzolni kabl da bi izvršili inicijalnu instalaciju sistema.

ONTAP 9.7

 

FabricPool

FabricPool je unapređen, pa u novoj verziji podržava vezu između agregata i više objektnih store-ova istovremeno. Ovo omogućava lakšu promenu cloud provider-a, migraciju između lokala i cloud-a, kao i tiering u više cloud availability zona kako bi se osigurala dodatna otpornost na gubitke podataka.

FlexGroup

FlexGroup-e su unapređene u smislu da je sada moguća online konverzija iz FlexVolume u FlexGroup sa jednim članom. Sama konverzija traje manje od 40 sekundi i radi čak i uz uključen FabricPool. Osim toga, dodata je i podrška za NFSv4 i pNFS, čime se dobijaju sigurniji deljeni fajlovi, GIT repozitorijumi, kao i AI radna opterećenja. FlexGroup sada podržava i backup na NDMP, FlexClone, VAAI i copy offload tehnologije. Takođe, FlexGroup može biti i izvor za FlexCache volume.

FlexCache

FlexCache je u novoj verziji dobio veće efikasnosti, kao što su Thin provisioning i kompakcija. Moguće je migrirati FlexCache bez prekida u radu, koristeći „volmove“ komandu. Dodat je nativni ONTAP auditing za čitanja iz FlexCache-a, kako bi se zadovoljile regulatorne i sigurnosne smernice.

SnapMirror Synchronous

SnapMirror Synchronous sada podržava i NVMe/FC protokol, čime je lista podržanih protokola potpuna, a dodata je i podrška za aplikativno kreirane snapshot-e. Ovo omogućava drugim backup aplikacijama da koriste klonove za indeksiranje ili vraćanje pojedinačnih fajlova.

Metrocluster

MetroCluster IP sada podržava korišćenje korisnikove postojeće mrežne infrastrukture, što značajno može da smanji cenu, kao i vreme implementacije. Metrocluster IP Mediator je aplikacija koja je kreirana specijalno za MetroCluster IP okruženja i omogućava automatski switchover sa konzistentnim stanjem podataka. I MetroCluster FC i IP sada podržavaju FabricPool agregate, a i radna opterećenja koja zahtevaju kontinualnu raspoloživost mogu biti zaštićena od pada cele lokacije. Pored toga, MetroCluster FC i IP sada podržavaju i FlexCache agregate.