Security Report 2019

Bojana Glogovac

Marketing and Training Specialist

Bojana.Glogovac@alef.com

Security

Preuzmite ALEF Security Report, sastavljen od strane ALEF CSIRT stručnjaka! Saznajte koje su specifične security oblasti bile u fokusu, koje pretnje su bile u fokusu, kao i koje edukacije vam mogu pomoći da se zaštite od napada.

Nakon slanja obrasca dobićete e-mail s linkom za preuzimanje (PDF dokument - 1.4MB)

Security Report

Security Report

Naši stručnjaci su sumirali ključne događaje u informacionoj sigurnosti u 2018. godini - od razvoja zainteresovanosti organizacija za specifične tipove sigurnosti, kroz potencijalne pretnje i edukaciju u ovoj oblasti.

Osoba koja je zadužena za security.

Pristanak na obradu ličnih podataka

odobrena u skladu sa Uredbom (EU) 2016/679 Evropskog parlamenta i Veća o zaštiti pojedinaca u pogledu obrade ličnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka i stavljanju van snage Direktive 95/46 / EZ - takođe skraćeno kao i GDPR. Ispunjavanjem mojih ličnih podataka i potvrđivanjem potvrde dajem svoju besplatnu i dobrovoljnu saglasnost na obradu gore navedenih ličnih podataka od strane ALEF Grupe kao administratora radi uspostavljanja novih poslovnih kontakata i slanja marketinških i promotivnih poruka, uklj. Učešće na takimičenjima za primarno kontaktirane subjekte; snimanje fotografija i audio-vizualnih snimaka s poslovnih i marketinških događaja (konferencije, prezentacije,…) i slanje ponuda za obuku u trajanju poslovnog odnosa i 4 godine nakon toga; ako poslovni odnos nije uspostavljen, lični će se podaci izbrisati nakon godinu dana od dana pružanja; kroz postojanje Alef grupe i podatke koje pohranjujemo čuvamo tokom trajanja poslovnog odnosa i 4 godine nakon toga; ako poslovni odnos nije uspostavljen, lični podaci će se izbrisati nakon godinu dana od pružanja podataka.