Šest razloga koji „Spot by NetApp“ rešenje čine jedinstvenim

Nikola Radojlović

Pre Sales Engineer

nikola.radojlovic@alef.com

NetApp je 13.jula 2020. zaključio akviziciju kompanije Spot.io. Od tog trenutka ova kompanija je počela da posluje kao „Spot by NetApp“.

Spot_by_NetApp_1

Zajednički, dve kompanije ponudiće jedinstveno rešenje koje kombinuje analitiku, usmeravanje korisnika i automatizaciju u cilju kontinuirane optimizacije cloud infrastrukture za svaku aplikaciju.

U prilog tome govore i šest osnovnih razloga koji čine „Spot by NetApp“ rešenje jedinstvenim:

  1. „Spot by NetApp“ rešenje je dizajnirano tako da ne služi samo za prikaz informacija, već, koristeći naprednu analitiku, skreće pažnju korisniku na važne pojedinosti kao i na korake koje treba da preduzme.
  2. „Spot by NetApp“ se ne ograničava samo na pružanje smernica, već koristi data-driven automatizaciju za implementaciju svojih preporuka.
  3. Ovo rešenje ne obezbeđuje samo statičke preporuke ili statičku automatizaciju, već konstanto nadgleda, analizira i adaptira se, kako bi vršilo kontinuiranu optimizaciju u realnom vremenu, zasnovanu na predviđenim potrebnim resursima i uslovima u domenu infrastrukture. 

Spot_by_NetApp_3

 

4.NetApp i Spot poseduju višestruku stručnost u pogledu skladištenja i „compute“ usluga u cloud-u, stečenu kroz saradnju, kako sa „enterprise“, tako i sa „cloud-native“ korisnicima:

  • Znanje iz domena „storage“ softvera i iskustvo saradnje sa preko 30,000 „on-premises“ korisnika
  • Softver za „cloud compute“ optimizaciju koji je stekao poverenje kod više od 1,000 „cloude-native“ i „enterprise“ korisnika, uključujući:

-  Ticketmaster: vodeću kompaniju iz domena industrije zabave koja je umanjila „cloud compute“ troškove za 65%, tako što je omogućila i ubrzala razvijanje „cloud-native“ aplikacija koristeći Kubernetes.

-  Chegg: vodeća platforma za edukaciju, umanjila je svoje „cloud compute“ troškove za 70%, obezbedivši da cloud infrastruktura kompanije bude usklađena sa odredbama njenog „service legal agreement“- a.

-  Zalando: Vodeći evropski maloprodajni portal, osigurao je skalabilnost i dostupnost data aplikacija o proizvodima koje koristi 200 razvojnih timova uz upotrebu 300 AWS naloga, a sve uz smanjenje troškova u „cloud“-u.

Spot_by_NetApp_4

5.Uvidi NetApp-a i Spot-a zasnivaju se na dugogodišnjem radu sa informacijama i analitici u domenu cloud resursa i potrebama u oblasti radnog opeterećenja.

6.Samo je NetApp izgradio stabilna partnerstva sa kompanijama Azure, Google Cloud i AWS, kako bi svojim korisnicima obezbedio najbolji kvalitet usluge u cloud-u, po njihovom sopstvenom izboru.

Godinama je proces usklađivanja infrastrukture i aplikacija bio složen i glomazan. Uz pomoć aplikativno-vođene infrastrukture, mogu se umanjiti „cloud compute“ i „storage“ troškovi do 90%, uz održavanje usklađenosti sa SLA i SLO. Sada su timovi za razvoj aplikacija u mogućnosti da skrate vreme životnog ciklusa razvoja aplikacija i pruže inovaciju koja je neophodna za unapređenje poslovanja.

Više informacija o ovom rešenju možete pronaći na „Spot by NetApp“ platformi. 

 

Leaderboard_banner_Explore_NetApp_1