Upoznajte Explore NetApp Platformu

Maša Pevac

NetApp Channel Marketing Manager

masa.pevac@alef.com

NetApp je kreirao novi digitalni portal za brzu i efikasnu komunikaciju između NetApp Partner Sales representative lica i krajnjih korisnika.

Na NetApp EMEA Partner Akademiji 2020, koja je imala svoje prvo virtuelno izdanje u julu mesecu ove godine, gospodin Meidert VonkNetApp Commercial Sales Business Manager, predstavio je novu NetApp platformu, pod nazivom Explore NetApp.

Novonastalu situaciju u kojoj smo se svi našli, NetApp Sales i Marketing timovi iskoristili su kao podsticaj za kreiranje ovog digitalnog rešenja, koje prvenstveno služi da krajnjim korisnicima olakša proces odabira adekvatnog NetApp sistema u skladu sa potrebama njihovog biznisa.

Zbog dostupnosti velike količine informacija proces odabira storage rešenja za korisnike postaje sve komplikovaniji, jer se u većini slučajeva nalaze na izvoru informacija koje nisu relevantne, iako su svesni da je od presudnog značaja da se njihova odluka temelji na pouzdanim podacima.

Banner_1

Istraživanjem, nadležni NetApp timovi došli su do saznanja da čak 60% ovog puta korisnici prelaze tražeći informacije samostalno, posredstvom slobodne pretrage, trudeći se da preciznije definišu rešenje koje traže, pre nego što uspostave komunikaciju sa Sales representative licem. Ujedno, bez tuđe pomoći istražuju koja su rešenja trenutno dostupna na tržištu.

Kako bi ovu fazu njihovog istraživanja učinio lakšom, NetApp je kreirao platformu koja im nudi fokusiranu pretragu uz relevantne podatke i omogućava stručnu pomoć na dva nivoa – a kroz nekoliko različitih komunikacijskih kanala.

Kako funkcioniše NetApp Explore Platforma?

Explore NetApp Platforma kao komunikacijski sistem osmišljena je tako da funkcioniše posredstvom tri portala:

  • Explore NetApp mikrosajta
  • NetApp Partner Portala
  • Korisničkog portala

Explore NetApp mikrosajt dostupan je svakom potencijalnom NetApp klijentu, putem slobodne pretrage, a njemu se može pristupiti i ovde.

Explore NetApp_platforma

Ulaz na ovaj osnovni portal zapravo vodi do upitnika koji se sastoji od 6 pitanja pomoću kojih korisnik može definisati industriju kojoj pripada, vrstu svog radnog okruženja i data management rešenje koje bi na najbolji način odgovorilo na potrebe istog. Nakon odgovora na ova pitanja, korisnik će dobiti generički prikaz konfiguracije do 3 NetApp rešenja koja se najviše uklapaju u njegove prethodno definisane specifikacije. Na kraju upitnika korisnik može priložiti svoje kontakt podatke, što će mu obezbediti ostvarivanje ličnog kontakta sa NetApp Partner Sales representative licem.

Putem NetApp Partner Portala Sales representative lice, za početak, može sačuvati kontakt podatke potencijalnog klijenta kao i specifikaciju koju je izvršio, a potom sa njim uspostaviti ličnu komunikaciju posredstvom „chat“ polja. Ovaj deo platforme omogućava Sales Rep licu da se u pravom trenutku uključi u korisnički proces i angažuje, tako što će potencijalnom klijentu, na osnovu dodatne granulacije njegovih potreba, ponuditi još specifičnije NetApp rešenje, i dostaviti mu ponudu u vidu pismene preporuke.

Partner portal_customer portal

Klijent putem Korisničkog Portala ima uvid u preporučena NetApp rešenja koje je dobio generičkim putem, a putem njega i prima dodatne preporuke od strane Sales Rep lica s kojim komunicira kroz svoje „chat“ polje.

Cilj je da se pružanjem relevantnih informacija od strane Sales Rep lica korisniku putem platforme učvrsti njihova komunikacija i da se stečeno poverenje prenese na druge komunikacijske kanale (npr.email komunikaciju ili putem video call-a) koji bi im i u okolnostima koje nazivamo „novom normalnošću“ obezbedili stabilnu i trajnu saradnju.

Explore NetApp_baner