Upoznajte Spot Storage: Jednostavan, optimizovani, integrisani storage za cloud apilikacije

Nikola Radojlović

Pre Sales Engineer

nikola.radojlovic@alef.com

U poslednjih nekoliko godina kompanija Spot je porasla i proširila polje svog delovanja.

Spot timovi veoma posvećeno pomažu klijentima da optimizuju svoju infrastrukturu i pojednostave svakodnevno upravljanje istom. Sve funkcije i nove mogućnosti koje je Spot dodao svojim proizvodima pomažu mu da ispuni obećanje dato svojim korisnicima, kroz aplikativno-vođen pristup upravljanja infrastrukturom. U okviru ove paradigme, obrasci i zahtevi aplikativnih radnih opterećenja definišu samu infrastrukturu. Kreiranjem infrastrukture koja zadovoljava potrebe aplikacija, Spot želi da reši mnoge izazove sa kojima se kompanije danas sreću u cloud-u.

Spot Storage_1


Legacy storage management

Prekomerna dodela resursa je uobičajena pri upravljanju cloud infrastrukturom, pre svega zato što je upravljanje tako dinamičkom infrastrukturom veoma složeno. Manuelni procesi i dalje čine značajan deo vremena upravljanja osnovnom infrastrukturom, pa je često jednostavnije aplikacijama dati dodatne resurse kako bi se osiguralo da one uvek imaju dovoljno kapaciteta za pouzdan rad. Međutim, to aplikacijama daje nefleksibilnu i neoptimizovanu infrastrukturu, dok neaktivni resursi povećavaju troškove. Sa porastom aplikacija u cloud-u, potreba za dinamičkom infrastrukturom je presudna kako bi osigurale visoke performanse i skalabilnost.

Kada je reč o upravljanju storage-a, promenama veličine volumena kao i nivoa performansi, kako bi se zadovoljili zahtevi aplikacija – bilo zbog njihovog povremenog korišćenja, svakodnevne potražnje ili nepredviđenih skokova prometa – je veoma dugotrajno, složeno i obavlja se ručno. Kao takva, storage optimizacija se vrši retko, dok kompanije plaćaju pozamašne sume za neiskorišćene storage resurse. U stvari, jedini način da storage danas ostane optimizovan jeste da se upravlja životnim ciklusom podataka, bez kojeg je gotovo nemoguće izvršiti podešavanje njegove veličine i nivoa performansi.

Upoznajte Spot Storage

Uskoro će Spot by NetApp korisnici imati pristup i Spot Storage-u, novom skupu funkcija koje rade na bazi NetApp-ovih proverenih storage tehnologija, a koje omogućavaju značajne benefite zbog niskih cena, visoke performantnosti i zaštite storage-a. Novi Spot Storage biće integrisan u Ocean i Elastigroup, omogućavajući automatizovani storage vodjen potrebama aplikacija, zajedno sa upravljanjem compute resursima.

Baš kao što to čine i sa svojim virtualnim mašinama i kontejnerima, korisnici će biti u mogućnosti da definišu svoje aplikacije samo na osnovu dva paramentra (veličine i nivoa performanse), dok će Spot Storage biti zadužen za dodelu, upravljanje i oblikovanje volumena dok aplikacija radi. Storage se dodeljuje inteligentno, na osnovu zahteva aplikacije, a zatim se i optimizuje pomoću NetApp-ovih tehnologija: thin-provisioning, kompresije, deduplikacije, kako bi se smanjili troškovi.

Spot Storage za Elastigroup (VMs)

Kod Elastigroup-a, Spot Storage volumeni su vezani za virtualne mašine, i automatski mount-uju podatke za vašu aplikaciju. Dok aplikacija radi, Spot proaktivno vrši monitoring SLO-a kako bi definisao oblik i veličinu volumena za optimizovane performanse i upotrebu.

Spot Storage_2

Spot Storage za Ocean (Kontejneri)

Kod Ocean-a, dodavanje Spot Storage-a za kontejnerska radna opterećenja omogućava fully-managed perzistentne storage volumene, donoseći orkestraciju statefull aplikacija u Kubernetes, kako za compute tako i za storage. Slično serverless iskustvu koje Ocean daje compute management-u, Spot Storage uvodi „storageless“ koncept, odnosno „hands-free“ način upravljanja storage infrastrukturom. Operateri definišu jednostavne zahteve za storage-om, koji se zatim održavaju kao fully-managed perzistentni volumeni, a automatski i dinamički se podudaraju sa zahtevima pod-ova, sa tačnom veličinom PV-a i nivoom performansi, dostupni sa bilo kog mesta u okviru klastera. Čak i sa malo znanja o storage klasama, nivoima performansi i planiranju kapaciteta, programeri mogu svojim kontejnerskim aplikacijama dodeliti tačan storage uz pomoć samo nekoliko klikova.

Spot Storage_3


Spot Storage u praksi

Po objavi, Spot Storage-u ćete moći da pristupite direktno putem Spot konzole, i kreirate nove storage volumene, imate uvid u metrike korišćenja kapaciteta, throughput-a i performansi, na storage kontrolnoj tabli. Spot Storage će biti dostupan na AWS-u, Google Cloud-u i Azure-u i koristiće NetApp ONTAP tehnologiju.

Ako želite da saznate više o Spot Storage-u, posetite Spot Storage stranicu ili nas kontaktirajte.