VDI vs DaaS: 5 ključnih razlika i 6 vrhunskih rešenja

Maša Pevac

NetApp Channel Marketing Manager

masa.pevac@alef.com

Tehnologija Virtuelne Desktop Infrastrukture (VDI) omogućava implementaciju virtuelnih mašina (VMs) kao on-premises ili cloud resursa. 

Desktop-as-a-Service (DaaS) rešenja pružaju istu mogućost, ali u vidu managed usluge, koju nude cloud vendori. Pa ipak, ovo nije jedina razlika između između VDI i DaaS.

DaaS_1

U nastavku ćemo predstaviti osnovne razlike između VDI i DaaS, uključujući njihovu arhitekturu, platforme, cene, kontrolu, agilnost i elastičnost. Takođe ćemo dati kratak pregled vodećih VDI i DaaS provajdera, i pokazati kako NetApp Cloud Volumes ONTAP može pojednostaviti DaaS i VDI upravljanje posredstvom  multicloud i hibridne arhitekture. 

Šta je Virtualna Desktop Infrastruktura (VDI)?

VDI tehnologija omogućava korišćenje korisničkih računara putem virtualnih mašina (VMs) koje se hostuju on-premises ili u cloud-u. Računarima se upravlja sa centralnog servera i oni se dodeljuju krajnjim korisnicima. Izvorno, pod nazivom „end-user computing“ (EUC), ovaj metod desktop virtualizacije je popularizovao VMware, koji je standardizovao termin VDI.

Šta je Desktop- as-a-Service (DaaS)?

DaaS je sličan VDI ali se nudi kao managed usluga od strane cloud proizvođača. U sklopu DaaS servisa, virtualni desktopovi se hostuju na managed cloud infrastrukturi i krajnjim korisnicima se isporučuju na daljinu. Ove usluge se mogu kombinovati sa drugim uslugama cloud provajdera i naplaćivati po potrošnji.

VDI vs DaaS: 5 ključnih razlika

Iako je krajnji rezultat sličan, korišćenje VDI softver i DaaS-a imaju različite prednosti i izazove. U nastavku je dato poređenje ove dve opcije i objašnjenje njihovih razlika.

VDI_vs_DaaS

1. Single-tenant vs multi-tenant

VDI implementacije se baziraju na single-tenant modelu gde su resursi namenjeni jednoj organizaciji ili jednom korisniku. Ovaj model korisniku omogućava kompletnu kontrolu nad konfiguracijom i distribucijom njegovih resursa. Takođe, ne postoji šansa da zahtevi drugih korisnika utiču na njegovu implementaciju.

Nasuprot tome, većina DaaS usluga zasniva se na multi-tenant modelima. U okviru ovih modela, servis korisnika se hostuje na serverima ili u data centrima koji se dele sa drugim organizacijama. Servisi svakog klijenta su izolovani i dostupni samo toj organizaciji, ali se resursi dinamički dele. To znači da upotreba resursa ili sigurnosti od strane jednog klijenata može ugrozi resurse i uslugu drugog.

2. Platforma

Kod VDI implementacije, korisnik je zadužen za kompletnu instalaciju, održavanje i upravljanje. Ukoliko se implementacija nalazi on-premises, to podrazumeva održavanje virtualnih mašina, kao i održavanje i smeštanje hardvera. Ukoliko se implementacija nalazi u off-site privatnom cloud-u, host provajder održava, a može i da upravlja infrastrukturom u ime korisnika.

Kod DaaS implementacija, obezbeđeno je upravljanje infrastrukturom, i korisnik nema odgovornost njenog održavanja niti upravljanja. Provajder je zadužen za nadgledanje i upgrade hardvera i rešavanje problema. Kod DaaS-a, korisnik ostvaruje tehničku podršku preko svog provajdera.

3. Cena

VDI implementacijazahteva značajne kapitalne troškove (CapEx), posebno kada je neophodna kupovina ili nadogradnja servera i data centara. Međutim, nakon kupovine i konfigurisanja hardvera, organizacije mogu otopočeti sa otplaćivanjem tehničkih troškova i ne moraju da brinu o tekućim troškovima potrošnje resursa. Za organizacije enterprise nivoa sa predvidjivim rastom i potrebama za resursima, ulaganja u startu često ispadnu jeftinija od DaaS-a.

Nasuprot tome, DaaS implementacije ne zahtevaju gotovo nikakav CapEx; umesto toga plaćaju se redovne naknade za potrošnju. Ovaj model troškova olakšava dinamičko dimenzionisanje operacija i osigurava da se samo plaća upotreba onih resursa koji se aktivno koriste. Za mala i srednja preduzeća sa promenljivim zahtevima ili kod preduzeća koje očekuju brz rast, DaaS opcije mogu biti povoljnije.

4. Kontrola

Kod VDI implementacija, korisnik obično ima potpunu kontrolu nad svojom infrastrukturom, konfiguracijama i podacima. Uz to, s obzirom da je u upotrebi single-tenant arhitektura, jednostavnije je osigurati da samo autorizovani korisnici mogu pristupiti podacima. Kod VDI, korisnik može tačno odrediti koji će se alati koristiti, kako se vrši nadzor, gde se čuvaju podaci i ko im može pristupati.

Kod DaaS implementacija, provajder kontroliše infrastrukturu korisnika i mnoge aspekte konfiguracije, nadgledanje i skladištenja podataka. U zavisnosti od provajdera, korisnik ne mora uvek imati uvid u ove aspekte. Pored toga DaaS usluge zahtevaju pristup Internetu, što „ga“ čini podložnijim sajber napadima i zloupotrebi podataka.

5. Agilnost i elastičnost

VDI implementacije obično dugo traju i same izmene mogu biti komplikovane nakon uspostavljanja infrastrukture. Na primer, skalabilnost kod VDI implementacija je ograničena korisnikovim serverskim resursima. Ukoliko postoji potreba za povećanjem obima servisa, neophodo je prvo kupiti, instalirati, i konfigurisati još hardvera. Uz to, kod VDI, korisnik ima manje slobode da isproba različite operativne sisteme zbog visokih troškova licenciranja.

S druge strane, DaaS implementacija se može izvršiti u minimalnom vremenskom roku, zbog toga što su infrastruktura i platforma već unapred konfigurisani; potrebno je samo definisati desktop podešavanja i korisnike. Skaliranje kod DaaS servisa uključuje jedino traženje dodatnih desktop instanci ili korisničkih licenci. Nije potrebna kupovina ili utrošak vremena na pripremu novog hardvera. Pored toga OS licenciranje je često integrisano u cene usluge, što znači da korisnik može kombinovati ili menjati OS‘ po potrebi.

Vodeća VDI rešenja

U nastavku su predstavljena neka od vodećih VDI rešenja, uključujući njihove ključne karakteristike.

VMware Horizon

VMware Horizon je VDI rešenje koje se koristi za upravljanje virtualnim desktopovima i aplikacijama, u cloud-u ili on-premises. Obično ga koriste cloud provajderi kao osnovu za VMware DaaS rešenja. Ono takođe podržava hibridne i multi-cloud implementacije. Horizon omogućava IT timovima korišćenje jedinstvene platforme za kontrolu, upravljaje i nadgledanje desktopova.

Ovo su ključne karakteristike rešenja VMware Horizon:

 • Integracija sa VMware-ovim Software – Defined Data Centrom
 • Omogućava pristup Windows i Linux desktopovima
 • Nudi role-based access controls i True single sign-on (SSO)

Horizon

IBM Cloud

IBM Cloud je full-stack platforma koja se može koristiti za VDI implementacije zasnovane na VMware-u. Kod IBM Cloud-a, korisnik ima mogućnost izbora između customer-managed, partially-managed, fully-managed implementacija.

Customer-managed opcija omogućava potpunu kontrolu i zasniva se na VMware Horizon 7 platformi. Partially-managed usluge odnose se na desktopove, aplikacije i VDI platformu i baziraju se na VMware Horizon Cloud-u. Fully-managed servisi se pružaju u potpunosti od strane IBM-a i zasnivaju se na IBM GTS Managed Horizon 7 platformi.

Ovo su ključne karakteristike IBM Cloud-a:

 • Stručna podrška za konstruisanje i upravljanje VDI implementacijom
 • Bezbedan pristup iz globalno distribuiranih data centara
 • Fleksibilne opcije konfiguracije

IBM Cloud

Citrix Virtual Apps and Desktops

Citrix Virtual Apps and Desktops predstavlja VDI platformu koja pruža jedinstvenu konzolu za upravljanje i implentaciju virtualnih desktopova. Ova usluga se može koristiti za upravljanje web i softver-as-a-service (SaaS) aplikacijama, omogućava daljinski pristup PC-jevima, ili implementaciju Windows i Linux desktopova i aplikacija. Ovi servisi se mogu koristiti on-premises ili u cloud-u.

Ovo su ključne karakteristike Citrix Virtual Apps and Desktops:

 • Ugrađeni alati za optimizaciju
 • End-to-end alati za comliance i bezbednost
 • Dostupna je na bilo kojoj cloud platformi ili sa bilo kojim hipervizorom

Citrix_2

Vodeća DaaS rešenja

U nastavku su predstavljena neka od najboljih DaaS rešenja i njihove ključne karakteristike.

AWS WorkSpaces

AWS WorkSpaces predstavlja DaaS rešenje koje hostuje i kontroliše AWS. Ono omogućava korišćenje kako Linux tako i Windows desktopova, po principu pretplate ili po „pay for use“ principu. Ova usluga je dostupna u 13 AWS regiona a desktopovi se mogu koristiti na globalnom nivou. Po implementaciji, desktopovi se nalaze unutar virtual private cloud- a (VPC) radi dodatne sigurnosti.

Ovo su ključne karakteristike AWS WorkSpaces:

 • Bring your own license opcije
 • Integriše se sa Activnim Direktorijumom za upravljanje korisnicima
 • Dostupan široki spektar tipova resursa

Saznajte više o Amazon WorkSpaces u AWS VDI priručniku.

AWS VDI

Microsoft Windows Virtual Desktop

Windows Virtual Desktop (WVD) predstavlja DaaS rešenje koje hostuje i kojim upravlja Azure. WVD omogućava kreiranje Windows 7 ili Windows 10 virtualnih desktopova i aplikacija. WVD takođe podržava Remote Desktop Services (RDS) okruženja.

Ovo su ključne karakteristike Microsoft Windows Virtual Desktop-a:

 • Obezbeđuje produženu bezbednost i podršku za stare Windows 7 korisnike
 • Može u potpunosti da se integriše sa Microsoft 365
 • Dostupni su integrisani alati za migraciju

Microsoft

Itopia

Itopia je DaaS rešenje koje se zasniva na Google Cloud Platformi (GCP). Ono uključuje jedinstvenu  upravljačku konzolu koja je dizajnirana tako da bude jednostavna za upotrebu. Uz Itopiju, korisnik može automatizovati GCP implementaciju i upravljati radnim opterećenjima u cloud-u bez pravljenja skripti.

Ovo su ključne katakteristike Itopie:

 • Podrška za migracije iz VMware-a ili Citrix VDI-a
 • Sadrži integrisane alate za optimizaciju cloud resursa i troškova
 • Poseduje ugrađene bezbednosne funkcionalnosti, uključujući multifaktorsku autentifikaciju i hardversku enkripciju

Optimizacija VDI i DaaS uz pomoć Cloud Volumes ONTAP

NetApp Cloud Volumes ONTAP, vodeće rešenje za kontrolu skladištenja podataka enterprise nivoa, pruža sigurne i dokazane storage management servise na AWS-u, Azure-u i Google Cloud-u. Cloud Volumes ONTAP podržava kapacitete do 368 TB i enterprise funkcionalnosti kao što su file servisi, baze podataka, DevOps ili bilo koja druga enerprise radna opterećenja, sa zavidnim skupom funkcionalnosti uključujući visoku dostupnost, zaštitu podataka, storage efikasnosti, Kubernetes integraciju, i više od toga.

Da biste saznali više o DaaS i o tome kako vam Cloud Volumes ONTAP može pomoći pri pokretanju virtualnih desktopova na cloud resursima, možete preuzeti Priručnik za Virtualnu Desktop Infrastrukturu u Cloud-u

Možete takođe pročitati studije slučaja velikih kompanija koje su se opredelile za Cloud Volumes ONTAP kako bi njihove DaaS implementacije bile isplatljivije, visoko dostupne i jednostavne za orkestraciju uz upotrebu vodećeg NetApp cloud rešenja.

NetApp’s Virtual Desktop Serivce (VDS) je globalni kontrolni interfejs za upravljanje virtualnim desktopovima koji funkcioniše kao produžetak cloud-a. VDS podržava Remote Desktop Servise (RDS) na Azure-u, AWS-u, GCP-u, kao i na on-premises okruženjima. WDS takođe omogućava nativnu podršku za Microsoft-ovo Windows Virtual Desktop (WVD) rešenje u Microsoft Azure-u.

Za više informacija posetite stranicu o NetApp VDS rešenju.

Izvorni tekst možete pročitati ovde.

Explore