Novosti

Proizvođač


Novosti
 

TehnologijaOtkazati filter

Spot by NetApp Portfolio

Autor: Nikola Radojlović

Kako uštedeti na compute resursima u cloud-u

Zajedno jači: Windows Virtual Desktop i Azure NetApp Files

Autor: Maša Pevac

Kako svet postaje sve manje mesto, mogućnost rada na daljinu ili u virtuelnoj kancelariji neophodni su kako bi se upravljalo eksponencijalnim rastom. Zaposleni imaju potrebu da rade na daljinu, od kuće, u kafeima, u aerodromskim čekaonicama, kao i u kancelarijama svojih partnera i klijanata.

ALEF Demo radionice

Autor: Bojana Glogovac

Prijavite se na naše besplatne radionice i upoznajte se tehnologijom najpoznatijih svetskih vendora!

Upravljajte SAP HANA podacima u Google Cloud-u ili Azure-u sa NetApp-om

Autor: Nikola Radojlović

Kada je SAP uveo novo rešenje pod nazivom HANA, nikome nije bilo jasno šta ono znači. Koristilo je trajni storage na potpuno nove načine, i uz potrebu za drugačijim performansama. 

VDI vs DaaS: 5 ključnih razlika i 6 vrhunskih rešenja

Autor: Maša Pevac

Tehnologija Virtuelne Desktop Infrastrukture (VDI) omogućava implementaciju virtuelnih mašina (VMs) kao on-premises ili cloud resursa. 

Upoznajte Explore NetApp Platformu

Autor: Maša Pevac

NetApp je kreirao novi digitalni portal za brzu i efikasnu komunikaciju između NetApp Partner Sales representative lica i krajnjih korisnika.

NetApp Cloud Insights

Autor: Maša Pevac

NetApp Cloud Insights predstavlja alat za monitoring infrastrukture koji vam daje pregled vaše celokupne infrastrukture. Cloud Insights omogućava praćenje, optimizaciju i upravljanje svim resursima, uključujući kako javni cloud tako i privatne data centre.

netapp cloud insights alef

Deset godina uspešne saradnje kompanija NetApp i Orion Telekom

Autor: Maša Pevac

Desetogodišnjicu uspešne saradnje kompanija Orion Telekom i NetApp obeležilo je uvođenje NetApp HCI platforme prilagođene servis provajderima. 

Nutanix Enterprise Cloud - Pokrenite bilo koju aplikaciju na bilo kojoj skali

Autor: Goran Martić

Učinite vašu virtualizaciju nevidljivom!

Nutanix Test Drive

Autor: Goran Martić

Probajte sami kako radi Nutanix Cloud OS!

Nutanix