ALEF špecialisti validujú svoje znalosti v oblasti WiFi technológie - CWDP

Marek Golha

Team Leader Infrastructure

marek.golha@alef.com

V ALEF-e sa  snažíme našich zamestnancov udržiavať na najvyššej úrovni technologických znalostí a preto aktívne podporujeme ich záujem vzdelávania a certifikácie v nových oblastiach.

V súčasnosti vidíme neutíchajúci záujem o oblasť bezdrôtových technológií. Celosvetovo najznámejšou vendor independent organizáciou, ktorá sa zaoberá certifikáciou WiFi špecialistov je Certified Wireless Network Professional (CWNP). CWNP validuje znalosti WiFi špecialistov od Associate, cez Professional až po Expert úroveň. V priebehu mesiaca január naši špecialisti úspešne zvládli certifikačnú skúšku pre úroveň - Certified Wireless Design Professional (CWDP).

Tým sa pravdaže naša cesta nekončí a v blízkej dobe môžete od nás očakávať ďalšie novinky v tejto oblasti.

VIAC INFO O CWDP