Manažované služby

Program služieb technickej podpory nazvaný OneCare je určený všetkým firmám, pre ktoré sú IT pri podnikaní dôležité a preto potrebujú, aby bezchybne fungovali.

OneCare prináša nasledovné výhody:

  • odbremení vás od nákladov na vlastných odborníkov, do ktorých treba neustále investovať, aby udržali krok s technologickým vývojom,
  • umožní vám rýchlo a bez veľkých rizík nasadzovať do vašich IT systémov nové funkcie ,
  • zmení investičné náklady za nákup IT na prevádzkové náklady a tak zlepší firemný cash-flow.

OneCare presahuje rozsahom a mierou proaktivity štandardné servisné služby, ktoré poskytujú dodávatelia pre hardvér a softvér. Na rozdiel od základnej či dokonca rozšírenej záruky od výrobcov prináša náš program nasledovné výhody:

  • garantovanú výmenu hardvéru v mnohých úrovniach SLA,
  • inštaláciu softvérových aktualizácií,
  • konzultácie rozvojového plánu a riešenie požiadaviek na zmenu siete,
  • profylaxia HW/SW a proaktívny monitoring 24/7.