Nový Catalyst 9166D1: konečne 6GHz aj pre high-density nasadenia

Michal Mardiak

Systems Engineer Infrastructure

Michal.Mardiak@alef.com

Popularita Wi-Fi 6 v novo uvoľnenom pásme pre Wi-Fi rastie a spoločnosť Cisco rovnako vidí rastúci záujem o využívanie. Nedávno predstavila nový WAP (bezdrôtový prístupový bod) Catalyst 9166D1, ktorý podporuje Wi-Fi 6 aj v 6GHz pásme. V čom je tento model taký výnimočný a prečo by nemal chýbať v žiadnom high-density nasadení (nasadanie s vysokou hustotou klientov na malej ploche)?

Hoci pre Európu je z celého 6GHz pásma v súčasnosti dostupných „len“ 480MHz (k dispozícii by teoreticky mohlo byť až 1200MHz) pri narastajúcich nárokoch aplikácií a narastajúcom počte klientov je každé menej zarušené pásmo veľmi žiadúce. Hlavnou nevýhodou v Európe však nie je prístupnosť len časti spektra, ale najmä fakt, že v tomto pásme je zatiaľ povolené používať WAP  len vo vnútornom prostredí a bez možnosti pripojenia externých antén. Najmä toto obmedzenie znemožnilo využitie nového pásma v najviac žiadúcich prípadoch, kde dostupnosť akéhokoľvek voľného kanálu je kľúčová. Spoločnosť Cisco však prišla s riešením, ktoré jej zákazníkom (nie len) na európskom trhu umožní využívať Wi-Fi 6E aj pre high-density nasadenia.

Catalyst 9166D1 je prvým WAP od spoločnosti Cisco, ktoré prichádza s integrovanou smerovou anténou aj pre 6GHz. Nakoľko sa nejedná o externú anténu, tak je možné toto WAP používať aj v Európe (stále však platí, že len vo vnútornom prostredí). Integrovaná smerová anténa má zisk 6 dBi v 2,4GHz a 5 GHz pásme (70 x70 stupňov) a v 6 GHz pásme má zisk 8 dBi (60x60 stupňov). Samotné WAP má 5 rádií (pre pásma 2,4GHz, 5GHz a 6GHz, skenovacie rádio a BLE) a je spätne kompatibilné s predchádzajúcimi Wi-Fi generáciami takže s jeho nasadením nemusíte čakať kým budete mať v sieti len Wi-Fi 6E klientov.

K ďalším zaujímavým funkcionalitám patrí Cisco CleanAir Pro, možnosť napájania z DC zdroja, USB port poskytujúci až 4,5W (potrebné UPOE resp. 802.3bt alebo DC napájanie) či environmentálne senzory pre meranie kvality ovzdušia (TVOC), vlhkosti a teploty. Pre najlepšie možné nastavenie polohy WAP existuje možnosť zakúpiť si dodatočnú konzolu, ktorá vám umožní vyťažiť maximum pri návrhu vašej high-density siete. Catalyst 9166D1 je podporovaný už len na kontroléroch Catalyst rady 9800 od IOS-XE 17.12, ktorý prináša mnoho ďalších funkcionalít. EWC mód na Wi-Fi 6E WAP nie je podporovaný.

Okrem vyššie uvedených výhod integrovanie smerovej antény priamo do tela WAP prináša aj jednoduchšiu inštaláciu keďže nepotrebuje samostatnú konzolu aj pre anténu. Navyše z estetického pohľadu vás už nebudú rušiť dodatočné káble k anténe a tak vzhľad všetkých vašich Wi-Fi 6E WAP bude jednotný. V neposlednej rade netreba zabúdať aj na redukciu počtu komponentov a teda zvýšenie MTBF (Mean Time Before Failure) ukazovateľa.

Okrem zaujímavých funkcionalít vám aj toto nové WAP umožňuje flexibilitu pri samotnom manažmente WAP. Prichádza s možnosťou prepnutia medzi dvoma personami t.j. spôsobmi ich riadenia. V prípade Meraki persony je WAP spravované v Meraki dashboard kde využívate všetky benefity cloudového manažmentu. V prípade Catalyst persony je zase vaše WAP spravované kontrolérom. Konverzia medzi personami je naozaj veľmi jednoduchá. Detailné informácie o WAP rady Catalyst 9166D1 nájdete v produktovom liste.

V prípade záujmu nás neváhajte kontaktovať a radi vám pomôžeme so správnym výberom WAP pre vaše nasadenie.